Στέλιος Σαρόγλου

Στέλιος Σαρόγλου

Εισηγητής μελέτης Μαθηματικός
Από 11 Σεπτεμβρίου 2022
Βαθμοί 0:0
Μαθήματα 9

Βιογραφία

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στυλιανός Σαρόγλου

 
   

 2310 809454    6973675836       

ssaroglou1996@gmail.com

 
 

Φύλο Άνδρας | Ημερομηνία γέννησης 24/07/1996 | Εθνικότητα Ελληνική

   

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

01/2020- Σήμερα               

Εργασία σε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Κ.Δ.Α.Π.  My Noesis, http://www.mynoesis.gr

▪  Μαθήματα ρομποτικής σε μαθητές ηλικίας 5-12.

▪  Υποστήριξη on-line δραστηριοτήτων της επιχείρησης (site, social media, on-line marketing κ.α.)

▪  Ψηφιακή κατάρτιση στους εργαζομένους – συναδέλφους

▪  Οργάνωση προγράμματος σπουδών.

 

                             2020-Σήμερα       Συνεργασία με διαδικτυακές πλατφόρμες  Wizquiz & My Teachers 

  • Ανάπτυξη υλικού στα μαθηματικά (Δ’, Ε’ και Στ’ Δημοτικού)
  • Διαμόρφωση του site

2017- Σήμερα               

Ιδιαίτερα μαθήματα

Παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων μαθηματικών, σε παιδία   

δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου (δια ζώσης και on-line)

                                

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 

2014-2021

Απόφοιτος Μαθηματικού τμήματος

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

▪  Εισαχθείς 5ος, κατά σειρά βαθμολογίας,  με 19.371 μόρια.

▪  Βαθμός πτυχίου 6,86.

2021-Σήμερα

Μεταπτυχιακό στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

 

ΠΜΣ Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου https://msc.iee.ihu.gr/

 

 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 

Μητρική γλώσσα

                    Ελληνική

   

Λοιπές γλώσσες

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΟΜΙΛΙΑ

ΓΡΑΦΗ

Προφορική

Γραπτή (ανάγνωση)

Επικοινωνία

Προφορική έκφραση

 

Αγγλικά

C2

C2

C2

C2

C2

   

Γερμανικά

Β1

Β1

A2

A2

Β1

   
 

Επίπεδα: Α1/A2: Βασικός χρήστης - Β1/B2: Ανεξάρτητος χρήστης - C1/C2: Έμπειρος χρήστης

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες

     
 

Ψηφιακές δεξιότητες

▪  Γνώση προγραμματισμού ( Python, C++,  HTML, CSS, JavaScript, LaTeX, R, SQL, Cypher)

▪  Γνώση βασικών αρχών Μηχανικής Μάθησης (Classification, Clustering, Neural Networks)

▪  Άριστος χειρισμός του Office (επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις κ.α.)

▪  Θεωρητική κατάρτιση της επιστήμης των Υπολογιστών (Θεωρητική Πληροφορική, Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων, Κρυπτογραφία, Θεωρία Πληροφορίας κ.α.)

▪  Άριστη χρήση του πακέτου Wolfram Mathematica www.wolfram.com/mathematica.

▪  Ερασιτεχνική χρήση λογισμικών sound & video editing

Ελάτε σε επαφή