Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου

Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου

Ο νέος έξυπνος τρόπος να αγαπήσεις το διάβασμα!

 

Ενότητες

Α.1.1 Α. Οι πραγματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους
Α.1.1 Β. Δυνάμεις πραγματικών αριθμών
Α.1.1 Γ. Τετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού
Α.1.2 Α. Αλγεβρικές παραστάσεις-Μονώνυμα
Α.1.3 Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων
Α.1.6 Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων
Α.1.8 Ε.Κ.Π και Μ.Κ.Δ ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων
Α.1.10 Πρόσθεση-Αφαίρεση ρητών παραστάσεων
Α.2.2 Α. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων
​Α.2.5 Ανισώσεις πρώτου βαθμού με έναν άγνωστο
Α.3.3 Αλγεβρική επίλυση γραμμικού συστήματος
Α.4.1 Η συνάρτηση y=αχ^2 με α≠0
Α.4.2 Η συνάρτηση y=αχ2+βχ+υ με α≠0
Β.1.4 Ομοιοθεσία
Β.1.5 Α.Όμοια πολύγωνα Β.Όμοια τρίγωνα
Β.2.1 Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας ω με 00 ≤ ω ≤1800
Β.2.2 Τριγωνομετρικοί αριθμοί παραπληρωνματικών γωνιών
Β.2.3 Σχέσεις μεταξύ τριγωνομετρικών αριθμών μιας γωνίας
7.99€
7.99€

Το μάθημα είναι διαθέσιμο στο ετήσιο Πακέτο του εκπαιδευτή Γυμνασίου

Περιλαμβάνει:

On Line Quiz

Φύλλα Εργασίας

Λύσεις Φύλλων εργασίας