Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου

Ο νέος έξυπνος τρόπος να αγαπήσεις το διάβασμα!

 

Ενότητες

Α.1.1 Φυσικοί αριθμοί – διάταξη φυσικών – στρογγυλοποίηση
Β.3.1. Στοιχεία τριγώνου - Είδη τριγώνων
Α.1.2 Πρόσθεση, αφαίρεση & πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών
Α.1.4 Ευκλείδεια διαίρεση – Διαιρετότητα
Α.1.5 Χαρακτήρες διαιρετότητας – ΜΚΔ – ΕΚΠ – Ανάλυση σε γινόμενο πρώτων παραγόντωνεση – Διαιρετότητα
Α.2.2. Ισοδύναμα κλάσματα
Α.2.4. Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων
Α.3.1. Δεκαδικά κλάσματα - Δεκαδικοί αριθμοί - Διάταξη δεκαδικών αριθμών - Στρογγυλοποίηση
Α.3.2. Πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς - Δυνάμεις με βάση δεκαδικό αριθμό
Α.3.3. Υπολογισμοί με τη βοήθεια υπολογιστή τσέπης
Α.3.4. Τυποποιημένη μορφή μεγάλων αριθμών
Α.4.1. Η έννοια της εξίσωσης - Οι εξισώσεις: α+χ=β, χ-α=β, α-χ=β, α·χ=β, α:χ=β και χ:α=β
Α.4.3. Παραδείγματα επίλυσης προβλημάτων
Α.5.2. Προβλήματα με ποσοστά
Α.6.3. Ανάλογα ποσά - Ιδιότητες αναλόγων ποσών
Α.6.4. Γραφική παράσταση σχέσης αναλογίας
Α.6.5. Προβλήματα αναλογιών
Α.6.6. Αντιστρόφως ανάλογα ποσά
Α.7.1. Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί (Ρητοί αριθμοί) - Η ευθεία των ρητών - Τετμημένη σημείου
Α.7.2. Απόλυτη τιμή ρητού - Αντίθετοι ρητοί - Σύγκριση ρητών
Α.7.8. Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη φυσικό
Α.7.9. Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη ακέραιο
Α.7.10. Τυποποιημένη μορφή μεγάλων και μικρών αριθμών
Β.1.1. Σημείο - Ευθύγραμμο τμήμα - Ευθεία - Ημιευθεία - Επίπεδο - Ημιεπίπεδο
Β.1.2. Γωνία - Γραμμή - Επίπεδα σχήματα - Ευθύγραμμα σχήματα - Ίσα σχήματα
Β.1.3. Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα ευθυγράμμων τμημάτων - Απόσταση σημείων - Μέσο ευθύγραμμου τμήματος
Β.1.4. Πρόσθεση και αφαίρεση ευθυγράμμων τμημάτων
Β.1.5. Μέτρηση, σύγκριση και ισότητα γωνιών - Διχοτόμος γωνίας
Β.1.7. Εφεξής και διαδοχικές γωνίες - Άθροισμα γωνιών
Β.1.8. Παραπληρωματικές και συμπληρωματικές γωνίες - Κατακορυφήν γωνίες
Β.1.10. Απόσταση σημείου από ευθεία - Απόσταση παραλλήλων
Β.1.11. Κύκλος και στοιχεία του κύκλου
Β.1.12. Επίκεντρη γωνία - Σχέση επίκεντρης γωνίας και του αντίστοιχου τόξου - Μέτρηση τόξου
Β.2.2. Άξονας συμμετρίας
Β.2.3. Μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος
Β.2.4. Συμμετρία ως προς σημείο
Β.2.5. Κέντρο συμμετρίας
Β. 2.6. Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από μία άλλη ευθεία
Β.3.1. Στοιχεία τριγώνου - Είδη τριγώνων
Β. 3.2. Είδη τριγώνων - Ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου
Β.3.3. Παραλληλόγραμμο - Ορθογώνιο - Ρόμβος - Τετράγωνο - Τραπέζιο - Ισοσκελές τραπέζιο
Β.3.1. Στοιχεία τριγώνου - Άθροισμα γωνιών τριγώνου
Β.3.4. Ιδιότητες παραλληλογράμμου - Ορθογωνίου - Ρόμβου - Τετραγώνου - Τραπεζίου -
Β.3.3. Παραλληλόγραμμο - Ορθογώνιο - Ρόμβος - Τετράγωνο - Τραπέζιο - Ισοσκελές τραπέζιο
9.99€
19.99€

/εφάπαξ

Περιλαμβάνει:

On Line Quiz

Φύλλα Εργασίας

Λύσεις Φύλλων εργασίας