Όροι και προυποθέσεις

 Η Ιστοσελίδα www.myteachers.gr είναι δημιουργία της ατομικής εταιρίας Δήμητρα Παπαχρήστου (ΑΦΜ. 126775529) η οποία είναι αποκλειστικός νόμιμος διαχειριστής της και αντικείμενο της έχει:

Την διεξαγωγή σεμνιναρίων με θέμα σύγχρoνες θεωρίες μάθησης και σύχγρονα εκπαιδευτικά εργαλεία.

Οι  υπηρεσίες παρέχονται ανελλιπώς μέχρι ο πελάτης να διακόψει τη συνδρομή του.

Α. Ο παρών ιστότοπος και οι υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτόν προορίζονται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες εντοπίζονται στην παροχή ψηφιακών κουίζ και ψηφιακών φύλλων εργασίας.

Β. Ο χρήστης καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε ζημίας οποιασδήποτε φύσεως, θετικής ή αποθετικής, άμεσης ή έμμεσης, αστικής ή ποινικής, που θα προκληθεί στην Επιχείρηση και/ή σε οποιονδήποτε τρίτο από τη χρήση του ιστότοπου κατά παράβαση των παρόντων όρων είτε εκ δόλου είτε εξ αμελείας. Αυτό ισχύει ιδίως, αλλά όχι περιοριστικά, σε περίπτωση οποιασδήποτε τυχόν προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων δημιουργών του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Γ. Η χρήση του παρόντος ιστότοπου και των υπηρεσιών του από ανήλικο επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του. Σε αντίθετη περίπτωση η Επιχείρηση δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Δ. Η Διάρκεια πρόσβασης στο υλικό και στη υπηρεσία έχει διάρκεια 1 έτος.

2. Πνευματική Ιδιοκτησία

Α. Ο παρών ιστότοπος και το περιεχόμενο του εν γένει, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των κειμένων, του εκπαιδευτικού περιεχομένου, των εικόνων, των φωτογραφιών, σημάτων, λογοτύπων, διακριτικών γνωρισμάτων κ.τ.λ. αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Επιχείρησης προστατευόμενη από την εφαρμοστέα εθνική και κοινοτική νομοθεσία ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Επιχείρηση έχει λάβει την νόμιμη άδεια χρήσης.

Β. Ο παρών ιστότοπος χορηγεί στον χρήστη ένα περιορισμένο, μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο και προσωπικό δικαίωμα πρόσβασης και ιδιωτικής χρήσης αυτού και των υπηρεσιών του. Απαγορεύεται ρητά και απολύτως η, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Επιχείρησης, κατά οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αποθήκευση σε βάση δεδομένων, αναμετάδοση (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη), φωτοανατύπωση, μετάφραση, διασκευή, τροποποίηση, χρήση με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς σκοπούς και εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του παρόντος ιστότοπου.

Γ. H Xρήση του υλικού επιτρέπεται σε ηλεκτρονικές τάξεις με την ρητή προϋπόθεση τα αρχείο που θα χρησιμοποιηθούν να είναι αυτούσια χωρίς καμία τροποποίηση μεταβολή και με εμφανείς τις αναφορές για την πηγή προέλευσής τους.

3. Χρήση Ελεύθερου- Δωρεάν Υλικού

Στον ισότοπο μας διατίθεται quiz, φύλλα εργασίας και οι λύσεις τους, είτε εντελώς ελεύθερα είτε κατόπιν κατααχώρησης των δεδομένων χρηστή με σκοπό αυτός να αντιληφθεί το είδος του διατιθέμενου εκπαιδευτικού υλικού και το επίπεδο των απαιτούμενων γνώσεων που πρέπει να έχουν οι μαθητές για να ανταπεξέλθουν. Συνεπώς, κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και διανομής με κάθε τρόπο. Το ελέυθερο υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .


Επιτρέπεται σε άλλους διαδικτυακούς τόπους ΜΟΝΟ η αποσπασματική αναδημοσίευση εκπαιδευτικού υλικού/αρχείου/εικόνας (ένα ή δύο αρχεία), με την προϋπόθεση να γίνεται με χρήση υπερσυνδέσμου που να οδηγεί απ ευθείας στον ισότοπο μας

4. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Όπως προαναφέρθηκε ο Ιστότοπος μας παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα ελεύθερης (χωρις χρέωση –Δωρεαν) πρόσβασης και χρήσης εκπαιδευτικού υλικού ώστε να γνωρίζει το είδος των εκπαιδευτικών εργαλείων,του επιπέδου τους και τον τρόπο χρήσης τους. Η πρόσβαση στο υπόλοιπο υλικό γίνεται με χρέωση. Κατόπιν τούτου και δεδομένης της φύσεως των υπηρεσιών αυτών ως υπηρεσιών παροχής on line εκπαιδευτικού ψηφιακού περιεχομένου, δεν δίδεται στον χρήστη, κατόπιν της αγοράς αυτών, δικαίωμα υπαναχώρησης. Η αποδοχή των όρων του παρόντος, προκειμένου ο χρήστης να μπορεί να ολοκληρώσει την αγορά, καθώς και η αγορά των υπηρεσιών αυτών συνεπάγεται ότι ο χρήστης έχει επιβεβαιώσει ανεπιφύλακτα την αποδοχή του αναφορικά με το μη παρεχόμενο δικαίωμα υπαναχώρησης του.

5. Τρόποι πληρωμής

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής στο wizquiz είναι: το PayPal, η Κατάθεση / Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό και η πληρωμή μέσω πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στους τρόπους πληρωμής.

Ασφάλεια συναλλαγών: Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας (πιστωτικής / χρεωστικής) διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

6. Τροποποίηση/Διακοπή/Αναστολή

Η Επιχείρηση δικαιούται οποτεδήποτε, άνευ προηγούμενης προειδοποίησης, να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης του παρόντος ιστότοπου και των υπηρεσιών αυτού καθώς και να αναστείλει ή διακόψει την λειτουργία του ιστοτόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν.

7. Ευθύνη της Επιχείρησης

Παρά τις προσπάθειες της Επιχείρησης για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών του ιστότοπου, της ακρίβειας και πληρότητας των προσφερόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών, η Επιχείρηση δεν δεσμεύεται ούτε εγγυάται ούτε ευθύνεται για την απρόσκοπτη λειτουργία και ασφάλεια του ιστότοπου και για την απαλλαγή των λειτουργιών αυτού από τυπογραφικά, τεχνικά ή άλλα σφάλματα. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η χρήση του ιστότοπου γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Για τυχόν ζημία οποιασδήποτε φύσεως, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση, αστική ή ποινική, που προκληθεί στον χρήστη και σε οποιονδήποτε τρίτο από τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών του ή από την αδυναμία χρήσης, διακοπή, καθυστέρηση λειτουργίας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη η Επιχείρηση.

Επίσης, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία οποιασδήποτε φύσεως, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση, αστική ή ποινική, προκληθεί στον χρήστη από τη μη εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων λόγω ανωτέρας βίας ή άλλων απρόβλεπτων ή εκτός του πεδίου ελέγχου της γεγονότων (ενδεικτικά: βλάβη του δικτύου, πρόβλημα του server κλπ.).

8. Προσωπικά Δεδομένα

H Επιχείρηση διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων και έχει γνωστοποιήσει την τήρηση αυτού στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα καταχωρούνται εκούσια από τον χρήστη, διατηρούνται σε αρχείο από την Επιχείρηση και απαιτούνται για την εγγραφή του χρήστη στην ιστοσελίδα, την αποστολή email στην Επιχείρηση, την καταχώρηση της παραγγελίας του, την εξόφληση αυτής και την παράδοση της, για λόγους επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, για μηχανογραφικούς ή στατιστικούς λόγους καθώς και για λόγους προώθησης πωλήσεων και διαφήμισης. Ο χρήστης που δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά και/ή διαφημιστικά newsletters, πρέπει να το δηλώσει ρητά στην Επιχείρηση.

Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν στοιχεία ταυτότητας (ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο), διεύθυνσης, τρόπο πληρωμής της παραγγελίας, στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, στοιχεία επικοινωνίας (, ηλεκτρονική διεύθυνση), στοιχεία τιμολόγησης (ενδεικτικά: Επωνυμία ΑΦΜ, ΔΥΟ, Επάγγελμα Διεύθυνση) καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που έχουν τεθεί ανωτέρω.

Ο χρήστης έχει δικαίωμα, κατόπιν επικοινωνίας με την [ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ] (τηλεφωνικά ή με email) να τροποποιήσει, να διορθώσει, να συμπληρώσει ή να διαγράψει δεδομένα και πληροφορίες που έχει καταχωρήσει στην ιστοσελίδα, πάντοτε στα πλαίσια των εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Η τήρηση, διαχείριση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων από την Επιχείρηση γίνεται στα πλαίσια των ανωτέρω σκοπών και υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης και στην εφαρμοστέα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων από την Επιχείρηση σε τρίτους, πλην των υπαλλήλων ή στελεχών αυτής στα πλαίσια των ανωτέρω σκοπών, δεν επιτρέπεται εκτός εάν αυτό προβλέπεται στον νόμο ή επιτάσσεται ή επιβάλλεται με βάση δικαστική απόφαση ή από αρμόδιες αρχές.

Η χρήση του παρόντος ιστότοπου και/ή η προσκόμιση Προσωπικών Δεδομένων από τον χρήστη ισοδυναμεί με ρητή και πλήρη αποδοχή της παρούσας πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Επιχείρησης καθώς και όλων των όρων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.

9. Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη με σκοπό τη διευκόλυνση της λειτουργίας των υπηρεσιών του ιστότοπου και την πραγματοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη η χρήση τους από την Επιχείρηση. Η απόρριψη των cookies από τον χρήστη ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία εκτέλεσης των υπηρεσιών και ηλεκτρονικών συναλλαγών.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι, όπως τυχόν τροποποιηθούν, καθώς και η χρήση του ιστότοπου διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Τα Δικαστήρια της Αθήνας είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει κατά τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν.