Παίξτε On Line Quiz (Διαμορφωτικό)

Παίξτε On Line Quiz (Διαμορφωτικό)

Ενότητες

Εκτύπωσε το βιβλίο Ιστορία Ε΄
04. Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη.
05. Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας.
06. Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη.
07. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης.
08. Ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία του κράτους.
09. Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική.
10. Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι.
11. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο.
12. Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο.
13. Ο Ιουνστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία
14. Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα».
 • Video Mαθήματος
 • Παίξτε On Line Quiz (Διαμορφωτικό)
 • Παίξτε On Line Quiz (Αυτοαξιολόγησης)
 • Σχεδιάγραμμα μαθήματος
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας
 • Δείτε τις Λύσεις του Φύλλου Εργασίας
15. Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής
16. Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας.
17. Οι γείτονες των Βυζαντινών
18. Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου
19. Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες
20. Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες
21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους
22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους
23. Η βλάστηση της Ελλάδας
24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς
25. Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειό του
26. Η καθημερινή ζωή των Βυζαντινών στην ύπαιθρο.
27. Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του.
28. Το κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα.
29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία
30. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους.
31. Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο.
 • Video Mαθήματος
 • Σχεδιάγραμμα μαθήματος
 • Παίξτε On Line Quiz (Αυτοαξιολόγησης)
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας
 • Δείτε τις Λύσεις του Φύλλου Εργασίας
 • Παίξτε On Line Quiz (Διαμορφωτικό)
32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή.
 • Video Mαθήματος
 • Σχεδιάγραμμα μαθήματος
 • Παίξτε On Line Quiz (Αυτοαξιολόγησης)
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας
 • Δείτε τις Λύσεις του Φύλλου Εργασίας
 • Παίξτε On Line Quiz (Διαμορφωτικό)
33. Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν τα Βυζαντινά εδάφη.
 • Video Mαθήματος
 • Σχεδιάγραμμα μαθήματος
 • Παίξτε On Line Quiz (Αυτοαξιολόγησης)
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας
 • Δείτε τις Λύσεις του Φύλλου Εργασίας
 • Παίξτε On Line Quiz (Διαμορφωτικό)
34. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα.
 • Video Mαθήματος
 • Σχεδιάγραμμα μαθήματος
 • Παίξτε On Line Quiz (Αυτοαξιολόγησης)
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας
 • Δείτε τις Λύσεις του Φύλλου Εργασίας
 • Παίξτε On Line Quiz (Διαμορφωτικό)
35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη.
 • Video Mαθήματος
 • Σχεδιάγραμμα μαθήματος
 • Παίξτε On Line Quiz (Αυτοαξιολόγησης)
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας
 • Δείτε τις Λύσεις του Φύλλου Εργασίας
 • Παίξτε On Line Quiz (Διαμορφωτικό)
36. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους.
 • Video Mαθήματος
 • Σχεδιάγραμμα μαθήματος
 • Παίξτε On Line Quiz (Αυτοαξιολόγησης)
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας
 • Δείτε τις Λύσεις του Φύλλου Εργασίας
 • Παίξτε On Line Quiz (Διαμορφωτικό)
37. Η Βυζαντινή Κύπρος.
 • Video Mαθήματος
 • Σχεδιάγραμμα μαθήματος
 • Παίξτε On Line Quiz (Αυτοαξιολόγησης)
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας
 • Δείτε τις Λύσεις του Φύλλου Εργασίας
 • Παίξτε On Line Quiz (Διαμορφωτικό)
38. Η διπλωματία των Βυζαντινών.
 • Video Mαθήματος
 • Σχεδιάγραμμα μαθήματος
 • Παίξτε On Line Quiz (Αυτοαξιολόγησης)
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας
 • Δείτε τις Λύσεις του Φύλλου Εργασίας
 • Παίξτε On Line Quiz (Διαμορφωτικό)
39. Η γυναίκα στη βυζαντινή κοινωνία.
 • Video Mαθήματος
 • Σχεδιάγραμμα μαθήματος
 • Παίξτε On Line Quiz (Αυτοαξιολόγησης)
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας
 • Δείτε τις Λύσεις του Φύλλου Εργασίας
 • Παίξτε On Line Quiz (Διαμορφωτικό)
40. Η βυζαντινή τέχνη.
 • Video Mαθήματος
 • Σχεδιάγραμμα μαθήματος
 • Παίξτε On Line Quiz (Αυτοαξιολόγησης)
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας
 • Δείτε τις Λύσεις του Φύλλου Εργασίας
 • Παίξτε On Line Quiz (Διαμορφωτικό)
41. Η παιδεία στο Βυζάντιο.
 • Video Mαθήματος
 • Σχεδιάγραμμα μαθήματος
 • Παίξτε On Line Quiz (Αυτοαξιολόγησης)
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας
 • Δείτε τις Λύσεις του Φύλλου Εργασίας
 • Παίξτε On Line Quiz (Διαμορφωτικό)
42. Η γλώσσα των Βυζαντινών.
 • Video Mαθήματος
 • Σχεδιάγραμμα μαθήματος
 • Παίξτε On Line Quiz (Αυτοαξιολόγησης)
 • Δείτε και Εκτυπώστε το Φύλλο Εργασίας
 • Δείτε τις Λύσεις του Φύλλου Εργασίας
 • Παίξτε On Line Quiz (Διαμορφωτικό)