Μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού

Ο νέος έξυπνος τρόπος να αγαπήσεις το διάβασμα!

Εδώ θα βρείτε για κάθε ενότητα του σχολικού βιβλίου On Line Quiz και Φύλλα Εργασίας με ερωτήσεις που καλύπτουν τo σύνολο της ύλης της ενότητας.

Τα τεστ διατίθενται σε διαφορετικά πρότυπα ώστε να καλύψουν στοχευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες:

Πιο συγκεκριμένα :


On Line Quiz αυτόματης διόρθωσης που στοχεύουν στην αυτοαξιολόγηση και στην ανατροφοδότηση με παιγνιώδη τρόπο.

Φύλλα Εργασίας με μορφή  Quiz Πολλαπλής επιλογής που αποσκοπούν στην εκτίμηση του βαθμού κατανόησης της ύλης.

Λύσεις των Φύλλων Εργασίας  για αυτοαξιολόγηση και ανατροφοδότηση.

Προσοχή!! Η συμμετοχή των παιδιών στα Οn Line Quiz θα πρέπει να γίνεται κάθε φορά με διακριτό ψευδώνυμο (και όχι το πραγματικό σας όνομα) ώστε αφενός να είναι εφικτός ο εντοπισμός και η ανάγνωση των αποτελεσμάτων από το παιδί και τον γονέα-κηδεμόνα του ή τον εκπαιδευτικό που του ανέθεσε την εκτέλεση του Quiz και αφετέρου να εξασφαλίζεται πλήρως η συμβατότητα με την κοινοτική οδηγία GTPR για την  προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ψευδώνυμα που παραπέμπουν σε κανονικά ονόματα ή περιλαμβάνουν απρεπής η προσβλητικές λέξεις θα διαγράφονται από τους διαχειριστές.

Ενότητες

Κεφ. 19 Πολλαπλασιασμός φυσικού αριθμού ή κλάσματος με κλάσμα-Αντίστροφοι αριθμοί
Κεφ. 26 Διάταξη δεκαδικών αριθμών – Αξία θέσης ψηφίου στους δεκαδικούς
Κεφ. 48 Εμβαδό τετραγώνου, ορθογωνίου και ορθογώνιου τριγώνου
75.00€
75.00€

Το μάθημα είναι διαθέσιμο στο μηναίο συνδρομητικό Πακέτο του εκπαιδευτή Δημοτικού

Περιλαμβάνει:

On Line Quiz

Φύλλα Εργασίας

Λύσεις Φύλλων εργασίας