Ιστορία Γ΄ Δημοτικού

Ιστορία Γ΄ Δημοτικού

Ο νέος έξυπνος τρόπος να αγαπήσεις το διάβασμα!

 

Εδώ θα βρείτε

Θεωρία Ηχογραφημένο διαδραστικό βιβλίο -Σχεδιάγραμμα του μαθήματος
On Line Quiz αυτόματης διόρθωσης που στοχεύουν στην αυτοαξιολόγηση και στην ανατροφοδότηση με παιγνιώδη τρόπο.

Φύλλα Εργασίας με μορφή  Quiz Πολλαπλής επιλογής που αποσκοπούν στην εκτίμηση του βαθμού κατανόησης της ύλης.

Λύσεις των Φύλλων Εργασίας  για αυτοαξιολόγηση και ανατροφοδότηση.

Προσοχή !! Η συμμετοχή των παιδιών στα Οn Line Quiz θα πρέπει να γίνεται κάθε φορά με το ίδιο μοναδικό και διακριτό ψευδώνυμο (και όχι το πραγματικό σας όνομα) ώστε αφενός να είναι εφικτός ο εντοπισμός και η ανάγνωση των αποτελεσμάτων από το παιδί και τον γονέα-κηδεμόνα του ή τον εκπαιδευτικό που του ανέθεσε την εκτέλεση του Quiz και αφετέρου να εξασφαλίζεται πλήρως η συμβατότητα με την κοινωνική οδηγία GTPR για την  προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ενότητες

75.00€
75.00€

Το μάθημα είναι διαθέσιμο στο ετήσιο Πακέτο του εκπαιδευτή Δημοτικού

Περιλαμβάνει:

Video Μαθήματος

Οn Line Quiz

Φύλλα Εργασίας

Λύσεις Φύλλων Εργασίας