Ιστορία Γ΄ Δημοτικού

Ιστορία Γ΄ Δημοτικού

Ο νέος έξυπνος τρόπος να αγαπήσεις το διάβασμα!

Εδώ θα βρείτε:

  • Εκτυπωσίμο βιβίλο.
  • Διαθέσιμα Video μάθηματα που αντιστοιχούν στη θεωρία του εκτυπώσιμου βιβλίου.
  • Διαμορφωτικά quiz για την ενίσχυση της συγκέντρωσης.
  • Quiz πολλαπλής επιλογής και Φύλλα εργασίας για τελική αξιολόγηση της μάθησης.

ISBN:978-618-86658-9-7

Ενότητες

14.99€
19.99€

/εφάπαξ

Περιλαμβάνει:

Video Μαθήματος

Οn Line Quiz

Φύλλα Εργασίας

Λύσεις Φύλλων Εργασίας