Παίζω & Μαθαίνω ΣΤ΄ Δημοτικού

Το τεύχος Παίζω και Μαθαίνω της Στ΄ Δημοτικού περιλαμβάνει Φύλλα Εργασίας με ασκήσεις σε όλη την ύλη της τάξης στη Γλώσσα στα Μαθηματικά στην Ιστορία στη Γεωγραφία & τη Φυσική. Δημιουργήθηκε με στόχο να υποστηρίξει την μάθηση των παιδιών μέσα από το παιχνίδι.

Κάθε φύλλο εργασίας αντιστοιχεί στην ύλη μιας ενότητας του σχολικού εγχειριδίου και συνοδεύεται από qrcode που οδηγεί άμεσα σε οnline quiz που ενθουσιάζει τα παιδιά, τους προσφέρει εναλλακτική μάθηση και άμεση ανατροφοδότηση.

Το εγχειρίδιο προτείνεται σε:

  • Εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να έχουν διαθέσιμο ενα φύλλο εργασίας για κάθε ενότητα της ύλης σε γλώσσα και μαθηματικά για επανάληψη και πρόσβαση σε On line quiz για διασκεδαστική μάθηση μέσα στην τάξη.
  • Γονείς & εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν την προετοιμασία των παιδιών στα σχολικά τους καθήκοντα.
  • Γονείς & εκπαιδευτικούς που επιθυμούν μια ευχάριστη καλοκαιρινή επανάληψη για εμπέδωση της ύλης.

ISBN:978-618-86690-6-2

 

 

Ενότητες

ENOTHTA 1: Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα
ENOTHTA 2: Κατοικία
ENOTHTA 3: 28η Oκτωβρίου
ENOTHTA 4: Διατροφή
ENOTHTA 5: 17η Nοέμβρη
ENOTHTA 6: Η ζωή σε άλλους τόπους
ENOTHTA 7: Η ζωή έξω από την πόλη
ENOTHTA 8: Χριστούγεννα
ENOTHTA 9: Συσκευές
ENOTHTA 10: Ατυχήματα
ENOTHTA 11: Συγγενικές σχέσεις
ENOTHTA 12: 25η Μαρτίου
ENOTHTA 13: Τρόποι ζωής και επαγγέλματα
ENOTHTA 14: Πάσχα
ENOTHTA 15: Κινηματογράφος - Θέατρο
ENOTHTA 16: Μουσεία
ENOTHTA 17: Πόλεμος και ειρήνη
1ο Επαναληπτικό: Κεφάλαια 1-24
3ο Επαναληπτικό: Κεφάλαια 30-44
4ο Επαναληπτικό: Κεφάλαια 45-48
2ο Επαναληπτικό: Κεφάλαια 25-29
5ο Επαναληπτικό: Κεφάλαια 49-55
6ο Επαναληπτικό: Κεφάλαια 56-71
14.99€
19.99€

/εφάπαξ

Περιλαμβάνει:

On Line Quiz

Φύλλα Εργασίας

Λύσεις Φύλλων εργασίας