Γλώσσα Α΄ Δημοτικού

Γλώσσα Α΄ Δημοτικού

Εδώ θα βρείτε για κάθε ενότητα του σχολικού βιβλίου On Line Quiz και Φύλλα Εργασίας των 10 ερωτήσεων που καλύπτουν τo σύνολο της ύλης της ενότητας.

Τα τεστ διατίθενται σε διαφορετικά πρότυπα ώστε να καλύψουν στοχευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες:

Πιο συγκεκριμένα :


On Line Quiz αυτόματης διόρθωσης που στοχεύουν στην αυτοαξιολόγηση και στην ανατροφοδότηση με παιγνιδιώδη τρόπο.

Φύλλα Εργασίας με μορφή  Quiz Πολλαπλής επιλογής που αποσκοπούν στην εκτίμηση του βαθμού κατανόησης της ύλης.

Φύλλα Εργασίας με μορφή  Aντιστοίχισης (στο πρότυπο Αεροπλάνο) για την εξακρίβωση της ικανότητας εκτίμησης

Φύλλα Εργασίας Ανοικτού Τύπου (στο πρότυπο Πλαίσιο Γραφής) για την ανάδειξη δεξιότητήτων ανάλυσης.

Λύσεις των Φύλλων Εργασίας  για αυτοαξιολόγηση και ανατροφοδότηση.

Προσοχή !! Η συμμετοχή των παιδιών στα Οn Line Quiz θα πρέπει να γίνεται κάθε φορά με το ίδιο μοναδικό και διακριτό ψευδώνυμο (και όχι το πραγματικό σας όνομα) ώστε αφενός να είναι εφικτός ο εντοπισμός και η ανάγνωση των αποτελεσμάτων από το παιδί και τον γονέα-κηδεμόνα του ή τον εκπαιδευτικό που του ανέθεσε την εκτέλεση του Quiz και αφετέρου να εξασφαλίζεται πλήρως η συμβατότητα με την κοινωνική οδηγία GTPR για την  προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ενότητες

75.00€
75.00€

Το μάθημα είναι διαθέσιμο στο ετήσιο Πακέτο του εκπαιδευτή Δημοτικού

Περιλαμβάνει:

Οn Line Quiz

Φύλλα Εργασίας

Λύσεις Φύλλων Εργασίας

Κριτήρια αξιολόγησης

1 κωδικός μαθητή