Γεωγραφία  A΄ Γυμνασίου

Γεωγραφία A΄ Γυμνασίου

Ο νέος έξυπνος τρόπος να αγαπήσεις το διάβασμα!

 

Ενότητες

Α1.1. Γεωγραφικές συντεταγμένες
Α1.2 Παιχνίδια με τις γεωγραφικές συντεταγμένες
Α1.3 Η χρήση των χαρτών στην καθημερινή ζωή
Α1.4 Ποιον χάρτη να διαλέξω;
Α1.4 Ποιον χάρτη να διαλέξω;
Β1.1 Ο πλανήτης Γη
Β1.2 Χωρίζοντας το περιβάλλον σε ενότητες
Β2.1 Σύνθεση της ατμόσφαιρας, θερμοκρασία, άνεμοι
Β2.2 Οι βροχές, το κλίμα
Β3.1 Το νερό στη φύση
Β3.2 Ωκεανοί και θάλασσες
Β3.3 Άνθρωποι και θάλασσα-Τα νησιωτικά κράτη
Β3.4 Τα ποτάμια του κόσμου
Β3.5 Τα ποτάμια της Ασίας
Β3.6 Τα ποτάμια της Αμερικής
Β3.7 Τα ποτάμια της Αφρικής
Β4.1 Μιλώντας για την ηλικία της Γης
Β4.2 Το εσωτερικό της Γης
Β4.3 Δυνάμεις που διαμορφώνουν την επιφάνεια της Γης. Ενδογενείς και εξωγενείς
Β4.4 Μορφές του αναγλύφου της Γης
Β5.1 Η γεωγραφική κατανομή των οργανισμών
Γ1.1 Ο πληθυσμός της Γης
Γ1.2 Η κατανομή των ανθρώπων στη Γη
Γ1.3 Παιχνίδια με τις ηλικιακές πυραμίδες
Γ1.4 Οι μεγάλες πόλεις του πλανήτη
Γ1.5 Πού είναι χτισμένες οι μεγάλες πόλεις του πλανήτη;
Γ1.6 Τόσο διαφορετικοί και τόσο ίδιοι....
Γ2.1 Φυσικοί πόροι
Γ2.2 Ανθρώπινοι πόροι
Γ2.3 Προβλήματα που ζητούν απαντήσεις...
Δ1. Αφρική: Φυσικό περιβάλλον και άνθρωποι
Δ2. Ασία: Φυσικό περιβάλλον και άνθρωποι
Δ3. Βόρεια και Κεντρική Αμερική: Φυσικό περιβάλλον και άνθρωποι
Δ4. Νότια Αμερική: Φυσικό περιβάλλον και άνθρωποι
Δ5. Ωκεανία: Φυσικό περιβάλλον και άνθρωποι
Δ6. Ανταρκτική
Δ7. Ευρώπη
85.00€
85.00€

Το μάθημα είναι διαθέσιμο στο μηναίο συνδρομητικό Πακέτο του εκπαιδευτή Γυμνασίου

Περιλαμβάνει:

Video μαθήματος

On Line Quiz

Φύλλα Εργασίας

Λύσεις Φύλλων εργασίας