Γεωγραφία  B΄ Γυμνασίου

Γεωγραφία B΄ Γυμνασίου

Ο νέος τρόπος για να αγαπήσεις το διάβασμα!

Ενότητες

1. Οι έννοιες «γεωγραφική» και «σχετική» θέση
2. Η σημασία της σχετικής θέσης για τους ανθρώπους
3. Μελετώντας με χάρτες τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο
4. Μελετώντας με χάρτες το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης
5. Μελετώντας με χάρτες τους κατοίκους της Ευρώπης
6. Η γεωλογική ιστορία της Ευρώπης και η ορογένεση
7. Η διαμόρφωση του ανάγλυφου στην Ευρώπη
8. Η γεωλογική ιστορία της Ελλάδας
9. Σεισμική και ηφαιστειακή δράση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα
10. Η επίδραση των σεισμών και των ηφαιστείων στη ζωή μας
11. Οι φυσιογραφικές περιοχές της Ευρώπης
12. Οι θάλασσες της Ευρώπης
13. Βαλτική και Βόρεια θάλασσα: δύο θάλασσες του ευρωπαϊκού βορρά
14. Η Μεσόγειος θάλασσα
15. Οι άνθρωποι στη Μεσόγειο
16. Τα βουνά και οι πεδιάδες της Ευρώπης
17. Τα βουνά και οι πεδιάδες στη ζωή των Ευρωπαίων
18. Τα βουνά και οι πεδιάδες της Ελλάδας
19. Το κλίμα της Ευρώπης
20. Το κλίμα της Ελλάδας
21. Τα ποτάμια και οι λίμνες της Ευρώπης
22. Τα ποτάμια και οι λίμνες στη ζωή των Ευρωπαίων
23. Τα ποτάμια και οι λίμνες της Ελλάδας
24. Η βλάστηση της Ευρώπης
25. Η πολιτική διαίρεση της Ευρώπης
26. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
27. Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
28. Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας
29. O πληθυσμός της Ευρώπης
30. Τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Ευρώπης
31.O πληθυσμός της Ελλάδας
32. Τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των Ευρωπαίων
33. Οι μεγάλες πόλεις της Ευρώπης
34. Οι μεγάλες πόλεις της Ελλάδας
35. Οι βαλκανικές χώρες
36. Οι γείτονες μας στα Βαλκάνια
37. Οι τομείς παραγωγής της ευρωπαϊκής οικονομίας
38. Η γεωργία και η δασοκομία στην Ευρώπη
39. Η κτηνοτροφία, η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες στην Ευρώπη
40. Ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα
41. Η βιομηχανία και η βιοτεχνία στην Ευρώπη
42. Η παραγωγή και η κατανάλωση ενέργειας στην Ευρώπη
43. Η εξόρυξη και οι κατασκευές στην Ευρώπη
44. Ο δευτερογενής τομέας στην Ελλάδα
45. Το εμπόριο στην Ευρώπη
46. Ο τουρισμός στην Ευρώπη
47. Οι μεταφορές, οι επικοινωνίες και οι άλλες υπηρεσίες στην Ευρώπη
48. Ο τριτογενής τομέας στην Ελλάδα
85.00€
85.00€

Το μάθημα είναι διαθέσιμο στο ετήσιο Πακέτο του εκπαιδευτή Γυμνασίου

Περιλαμβάνει:

Video μαθήματος

On Line Quiz

Φύλλα Εργασίας

Λύσεις Φύλλων εργασίας