Φυσική Β΄Γυμνασίου

Φυσική Β΄Γυμνασίου

Ο νέος έξυπνος τρόπος να αγαπήσεις το διάβασμα!

 

Ενότητες

1.1 Οι φυσικές επιστήμες και η μεθοδολογία τους
1.2 Η επιστημονική μέθοδος
1.3 Τα φυσικά μεγέθη και οι μονάδες τους
2.1 Περιγραφή της κίνησης
2.2 Η έννοια της ταχύτητας
2.3 Κίνηση με σταθερή ταχύτητα
2.4 Κίνηση με μεταβαλλόμενη ταχύτητα
3.1 Η έννοια της δύναμης
3.2 Δύο σημαντικές δυνάμεις στον κόσμο
3.3 Σύνθεση και ανάλυση δεδομένων
3.4 Δύναμη και ισορροπία
3.5 Ισορροπία υλικού σημείου
3.6 Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας
3.7 Δύναμη και αλληλεπίδραση
4.2 Υδροστατική πίεση
4.3 Ατμοσφαιρική πίεση
4.4 Μετάδοση των πιέσεων στα ρευστά - Αρχλη του Πασκάλ
4.5 Άνωση - Αρχή του Αρχιμήδη
4.6 Πλεύση
5.1 Έργο και ενέργεια
5.2 Δυναμική - Κινητική ενέργεια. Δύο βασικές μορφές ενέργειας
5.3 Η μηχανική ενέργεια και η διατήρησή της
5.4 Μορφές και μετατροπές ενέργειας
5.5 Διατήρηση της ενέργειας
5.6 Πηγές ενέργειας
5.7 Απόδοση μιας μηχανής
5.8 Ισχύς
6.1 Θερμόμετρα και μέτρηση θερμοκρασίας
6.2 Θερμότητα: Μια μορφή ενέργειας
6.3 Πώς μετράμε τη θερμότητα
6.4 Θερμοκρασία, θερμότητα και μικρόκοσμος
6.5 Θερμική διαστολή και συστολή
85.00€
85.00€

Το μάθημα είναι διαθέσιμο στο ετήσιο Πακέτο του εκπαιδευτή Γυμνασίου

Περιλαμβάνει:

Video μαθήματος

On Line Quiz

Φύλλα Εργασίας

Λύσεις Φύλλων εργασίας