Φυσική Α΄Γυμνασίου

Φυσική Α΄Γυμνασίου

Φυσική Α΄Γυμνασίου

Ενότητες

1. Μετρήσεις μήκους – Η μέση τιμή
2.Μετρήσεις χρόνου – Η ακρίβεια
3.Μετρήσεις μάζας – Τα διαγράμματα
4.Μετρήσεις θερμοκρασίας – Η βαθμονόμηση
5.Από τη θερμότητα στη θερμοκρασία – Η θερμική ισορροπία
6.Οι αλλαγές κατάστασης του νερού – Ο "κύκλος" του νερού
7.Η διαστολή και συστολή του νερού – Μια φυσική "ανωμαλία"
8.Το φως θερμαίνει – "ψυχρά" και "θερμά" χρώματα
9.Το φαινόμενο του θερμοκηπίου υπερ-θερμαίνει
10.Το ηλεκτρικό βραχυ-κύκλωμα – Κίνδυνοι και "ασφάλεια"
11.Από τον ηλεκτρισμό στο μαγνητισμό – Ο ηλεκτρικός (ιδιο-)κινητήρας
12.Από το μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό – Η ηλεκτρική (ιδιο-)γεννήτρια
85.00€
85.00€

Το μάθημα είναι διαθέσιμο στο ετήσιο Πακέτο του εκπαιδευτή Γυμνασίου

Περιλαμβάνει:

On Line Quiz

Φύλλα Εργασίας

Λύσεις Φύλλων εργασίας