Αποκτείστε πρόσβαση στο Δωρεάν Πακέτο ή στα Πακέτα μηνιαίας συνδρομής

Δοκιμάστε Δωρεάν
για 5 ημέρες

Free trial
 • Πρόσβαση:
 • Σε πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης
 • για όλα τα μαθήματα της τάξης
 • Webinar μεθοδολογίας
 • για γονείς και παιδιά
 • On Line Ζωντανά Εκπαιδευτικός
 • 2 συνεδρίες/εβδομάδα Γλώσσα
 • 2 συνεδρίες/εβδομάδα Μαθηματικά
 • Κάλυψη κενών
 • Εβδομαδιαία διαγωνίσματα

Μεθοδολογία για Αυτόνομη μάθηση
Μαθαίνω μόνος μου

10€/ μήνα
 • Πρόσβαση:
 • Σε πλάτφόρμα ασύχρονης εκπαίδευσης
 • για όλα τα μαθήματα της τάξης
 • Webinar μεθοδολογίας
 • για γονείς και παιδιά


Οn Line Zωντανά εκπαιδευτικός
Γλώσσα ή Μαθηματικά

19€/ μήνα
 • Πρόσβαση:
 • Σε πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης
 • για όλα τα μαθήματα της τάξης
 • Webinar μεθοδολογίας
 • για γονείς και παιδιά
 • On Line Ζωντανά Εκπαιδευτικός
 • 2 συνεδρίες/εβδομάδα Γλώσσα / ή
 • 2 συνεδρίες/εβδομάδα Μαθηματικά
 • Κάλυψη κενών
 • Εβδομαδιαία διαγωνίσματα