Αποκτήστε πρόσβαση σε oικονομικά πακέτα μηνιαίας συνδρομής
Εκπαιδευτών - Μαθητών
Μηνιαίο συνδρομητικό πακέτο εκπαιδευτή Δημοτικού '
7,99 €/μήνα
 • + Φ.Π.Α
 • 1 Κωδικός εκπαιδευτή
 • Διαθέσιμα από τον καθηγητή:
 • Video Mαθήματος
 • Οn Line Quiz
 • Φύλλα εργασίας
 • Λύσεις Φύλλων Εργασίας
 • Κριτήρια αξιολόγησης
 • σε όλα τα διαθέσιμα μαθήματα μιας τάξης του Δημοτικού
 • +
 • 1,99 €/ μήνα + Φ.Π.Α για κάθε επιπλέον μαθητή.

Ετήσιο συνδρομητικό πακέτο εκπαιδευτή Γυμνασίου'

7,99 €/μήνα
 • + Φ.Π.Α
 • 1 Κωδικός εκπαιδευτή
 • Διαθέσιμα από τον καθηγητή:
 • Video Mαθήματος
 • Οn Line Quiz
 • Φύλλα εργασίας
 • Λύσεις Φύλλων Εργασίας
 • Κριτήρια αξιολόγησης
 • σε όλα τα διαθέσιμα μαθήματα της ειδικότητας μίας τάξης του Γυμνασίου
 • +
 • 1,99 €/ μήνα + Φ.Π.Α για κάθε επιπλέον μαθητή.