Μαθαίνω με #Παρέα 1
1,99 €/μήνα
 • Xoρήγηση
 • οργανωμένου
 • εκπαιδευτικού υλικού:
 • Video Mαθήματος
 • Οn Line Quiz
 • Φύλλα εργασίας
 • Λύσεις Φύλλων Εργασίας
 • Κριτήρια αξιολόγησης
 • σε ένα μάθημα της επιλογής σας
Μαθαίνω με #Παρέα 2

7,99 € / μήνα
 • Χορήγηση
 • οργανωμένου
 • εκπαιδευτικού υλικού:
 • Video Mαθήματος
 • Οn Line Quiz
 • Φύλλα εργασίας
 • Λύσεις Φύλλων Εργασίας
 • Κριτήρια αξιολόγησης
 • σε όλα τα διαθέσιμα μαθήματα
 • μιας τάξηςΜαθαίνω με #Παρέα 3

19,99 €/ μήνα
 • Καθημερινά On line καθηγητής
 • για επίλυση αποριών
 • σε Γλώσσα ή Μαθηματικά
 • Χορήγηση
 • οργανωμένου
 • εκπαιδευτικού υλικού:
 • Video Mαθήματος
 • Οn Line Quiz
 • Φύλλα εργασίας
 • Λύσεις Φύλλων Εργασίας
 • Κριτήρια αξιολόγησης
 • σε όλα τα διαθέσιμα μαθήματα
 • μιας τάξης

Μαθαίνω με #Παρέα 3

59,99 €/ μήνα
 • 5 ώρες μηνιαίως συνεδρίες
 • κάλυψης κενών
 • σε Γλώσσα ή Μαθηματικά
 • Χορήγηση
 • οργανωμένου
 • εκπαιδευτικού υλικού:
 • Video Mαθήματος
 • Οn Line Quiz
 • Φύλλα εργασίας
 • Λύσεις Φύλλων Εργασίας
 • Κριτήρια αξιολόγησης
 • σε όλα τα διαθέσιμα μαθήματα
 • μιας τάξης

Aτομική συνεδρία

75 €
 • Webinar για γονείς
 • Μαθαίνω το παιδί μου να διαβάζει σωστά.
 • Γενικά και ειδικά θέματα παιδαγωγικής
 • Μεθοδολογίες - Προτάσεις τεχνικών μελέτης
 • Η σημασία της αυτοξιολόγησης
 • Σύγχρονα (ψηφιακά) και παραδοσιακά (εκτυπώσιμα) εργαλεία μελέτης
 • Αυτόνομη μελέτη
 • Αξιολόγηση μαθησιακού προφίλ μαθητή
 • Στο τέλος του Webinar χορηγείται η συνδρομή στη πλατφόρμα My Teacher
 • στο υλικό όλης της τάξης.