Τάξη
Μάθημα
Τύπος
Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου Γλώσσα
20.00€
40.00€
50% έκπτωση

Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου

Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου Γλώσσα
20.00€
40.00€
50% έκπτωση

Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου

Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου Γλώσσα
20.00€
40.00€
50% έκπτωση

Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου

Αρχαία Α΄ Γυμνασίου Αρχαία
5.00€
10.00€
50% έκπτωση

Αρχαία Α΄ Γυμνασίου

Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου Αρχαία
20.00€
40.00€
50% έκπτωση

Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου

Αρχαία Β΄ Γυμνασίου Αρχαία
20.00€
40.00€
50% έκπτωση

Αρχαία Β΄ Γυμνασίου

Ιστορία Α΄ Γυμνασίου Ιστορία
5.00€
10.00€
50% έκπτωση

Ιστορία Α΄ Γυμνασίου

Ιστορία Β΄ Γυμνασίου Ιστορία
5.00€
10.00€
50% έκπτωση

Ιστορία Β΄ Γυμνασίου

Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου Ιστορία
5.00€
10.00€
50% έκπτωση

Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου

Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου Μαθηματικά
20.00€
40.00€
50% έκπτωση

Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου

Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου Μαθηματικά
20.00€
40.00€
50% έκπτωση

Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου

Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου Μαθηματικά
20.00€
40.00€
50% έκπτωση

Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου