Τι είναι το Μy Teachers?

Το My Teachers είναι  ένα δίκτυο καθηγητών όλων των ειδικοτήτων, με προοπτική να εργαστουν σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, σχολεία η να παρέχουν νόμιμες υπηρεσίες εκπαίδευσης σε μεμονωμένους μαθητές.
Όλα τα μέλη του δικτύου έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλαρφόρμα Μy Noesis του δικτύου ώστε να οργανώσουν με επαγγελματικό τρόπο όλο το εκπαιδευτικό υλικό που διαθέτουν και να το διαμοιράζονται με κωδικούς με τους μαθητές τους.

Σε ποιους απευθύνεται το Μy Teachers?
Το My Teachers απευθύνεται σε:
Α) Σε καθηγητές
 • που επιθυμούν να εργαστούν σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, κέντρα ξένων γλωσσών, μελετητήρια, κέντρα ελευθέρων σπουδών κ.λ.π ή να παρέχουν νόμιμες υπηρεσίες εκπαίδευσης σε μεμονωμένους μαθητές ή/και φοιτητές.
Β) Σε ιδιοκτήτες φροντιστηρίων
 • που αναζητούν καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων, για  τη στελέχωση του διδακτικού τους προσωπικού.
γ) Σε γονείς
 • που αναζητούν καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων, για τα ιδιαίτερα μαθήματα των παιδιών τους.
Τι υπηρεσίες προσφέρει το Μy Teachers?
Το δίκτυο Μy Teachers προσφέρει υπηρεσίες που αφορούν:

Α) Την προβολή και αξιολόγηση των αντικειμενικών κριτηρίων των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων σε όλες  τις βαθμίδες της εκπαίδευσης μέσα από το προφίλ τους προκειμένου να αναζητήσουν εργασία σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης,κέντρα ξένων γλωσσών, σχολές, ΚΕΚ κτλ.

Β) Tην εξακρίβωση της προυπηρεσίας και του προφίλ των καθηγητών.

Γ) Επιμορφωτικά σεμινάρια που αφορούν στις νέες τεχνολογίες. Συγκεκριμένα το δίκτυο καθηγητών Μy Teachers διαθέτει  διασύνδεση με ηλεκτρονική πλατφόρμα σύγχρονης και ασύχρονης εκπαίδευσης, για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αναβαθμίσουν την ποιότητα του μαθήματός τους, είτε αυτό γίνεται από κόντά, είτε από απόσταση.
Είμαι ιδιοκτήτης φροντιστηρίου, γιατί να επιλέξω καθηγητή από το Μy Teachers?
Επιλέγω καθηγητή του δικτύου γιατί:
Μου δίνεται η δυνατότητα να κερδίσω χρόνο, εντοπίζοντας άμεσα τον καταλληλότερο καθηγητή μέσα από μία λίστα αξιολογημένων  καθηγητών του δικτύου, με κριτήρια που έχουν να κάνουν όχι μόνο με την εγγύτητα, αλλά για τα τυπικά τους προσόντα, την αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τους καθώς και την επιφόρφωσή τους στις νέες τεχνολογίες.
Είμαι καθηγητής γιατί να κάνω την εγγραφή μου στο δίκτυο;

Το My Teachers αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να δημιουργήσει μια μεγάλη βάση δεδομένων με καθηγητές με αξιολογημένα προφίλ. Αυτή η βάση δεδομένων θα αποσταλλεί σε όλους τους ιδιοκτήτες φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών της Ελλάδας, ώστε αυτοί να να έχουν την δυνατότητα επιλογής μέσα από ένα πλούσιο δείγμα βιογραφικών. Με αυτό τον τρόπο οι καθηγητές που διαθέτουν προσόντα αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες ανεύρεσης εργασίας.
Επιπλέον στους καθηγητές του δικτύου παρέχεται επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες. Οι καθηγητές οργανώνουν με τον πλέον επαγγελματικό τρόπο το εκπαιδευτικό τους υλικό, το διαμοιράζονται με κωδικούς με  τους μαθητές τους και αναβαθμίζουν ουσιαστικά τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές τους υπηρεσίες.

Πώς γίνεται η αξιολόγηση των καθηγητών;
Το δίκτυο μας κρίνει σκόπιμο να παρέχει τη δυνατότητα για επιλογή καθηγητή κάνοντας  χρήση  αξιόπιστων  αντικειμενικών κριτηρίων.
 
Τα αντικειμενικά κριτήρια σχετίζονται με τον ακαδημαϊκό βίο όπως πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, ξένες γλώσσες καθώς και την αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία κάθε καθηγητή σε σχολεία, σχολές, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης καθώς  και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά επιμορφωτικά σεμινάρια αναγνωρισμένων φορέων, η επιτυχία σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ή το συγγραφικό έργο.
Ποια η επιμέρους βαθμολογία της αξιολόγησης;

Η επιμέρους βαθμολογία για τα τα κριτήρια βαθμολόγησης των καθηγητών είναι διαθέσιμη εδώ:

 1. Για το βαθμό του βασικού πτυχίου αποδίδονται :
  • 1,25 μονάδες για το Άριστα
  • 1 μονάδα για το λίαν καλώς
  • 0,75 μονάδες για το καλώς                                                              
 2. Για το βαθμό του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης αποδίδονται:
  • 1 μονάδες για το Άριστα
  • 0,9 μονάδες για το λίαν καλώς
  • 0,8 μονάδες για το καλώς                                                              
 3. Για διδακτορικό τίτλο αποδίδονται 1 μονάδες. 
 4. Για την γνώση ξένων γλωσσών αποδίδονται:
  • 0,75 μονάδες αν πιστοποιείται γνώση περισσότερων των δύο ξένων γλωσσών ανεξαρτήτως επιπέδου ή
  • 0,60 μονάδες για μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα σε επίπεδο proficiency ή
  • 0,5 μονάδες για μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα σε επίπεδο Lower. 
 5. Για την παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης ( τουλάχιστο ενός)  σε διδακτικά ή παιδαγωγικά θέματα από επίσημο αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης τα τελευταία 5 έτη αποδίδονται 0,5 μονάδες.
   
 6. Την επιτυχία σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη στο δημόσιο αποδίδονται 0,75 μονάδες.
 7. Για το συγγραφικό έργο (βιβλίο, προσωπικές σημειώσεις) αποδίδονται  0,75 μονάδες
   
 8. Για αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία αποδίδονται 0,2 μονάδες ανά έτος προϋπηρεσίας με μέγιστο τα 20 έτη
Tι υποχρεώσεις έχουν οι καθηγητές του δικτύου;
Oι καθηγητές του δικτύου:
Έχουν την υποχρέωση κατα την εγγραφή τους να ανεβασουν στον προσωπικό τους λογαριασμό  όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν  τα τυπικά τους προσόντα. Συγκεκριμένα
1. Αντίγραφο Πτυχίου.
2. Αντίγραφο Μεταπτυχικού εφόσον υπάρχει.
3. Αντίγραφο Διδακτορικού εφόσον υπάρχει.
4. Πτυχίο/α Ξένων Γλώσσών.
5. Επιβεβαίωση της επιτυχίας τους  σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
6. Αποδεδειγμένη προυπηρεσία σε έτη που προκύπτει είτε από αντίγραφα συμβάσεων που έχουν συναφθεί, είτε από συστατικές επιστολές εργοδοτών.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι διαθέσιμα μόνο από τους διαχειριστές τις σελίδας.


Το δίκτυο Μy Teachers έχει το δικαίωμα να διακόψει συνεργασία με καθηγητή του;

To δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς διακοπής συνεργασίας με καθηγητή μέλος του, εάν αποδεδειγμένα διαπιστώσει μη τήρηση των όρων χρήσης της ιστοσελίδας ή λάβει καταγγελίες από συνδρομητή του, ότι το μέλος του προεύει σε ανάρμοστη ή παραβατική συμπεριφορά.

Είμαι καθηγτής και θέλω να κάνω εγγραφή στο δίκτυο τι πρέπει να κάνω;

Αν είστε καθηγητής και θέλετε να κάνετε εγγραφή στο δίκτυο Μy Teachers ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες:

Βήμα 1    :  Κάνετε την εγγραφή σας πατώντας το σύνδεσμο : Σύνδεση νέου χρήστη

Βήμα 2    : Για λόγους ασφαλείας ο διαχειριστής του συστήματος θα πρέπει να   εγκρίνει την αίτησή σας. (Αυτό μπορεί να διαρκέσει από 2 λεπτά έως 12 ώρες).

Βήμα 3    : Μόλις γίνει η έγκριση θα λάβετε ενημερωτικό e-mail. Από τη στιγμή εκείνη θα μπορείτε να δημιουργήστε το προφίλ σας πατώντας ξανά στο σύνδεσμο  Σύνδεση 

Βήμα 4 :Επιλέγετε Διαχείριση > H καταχώρησή μου > Δημιουργία > Εγγραφή Eτήσια προβολή
Συμπλωρώνετε όλα τα πεδία με πράσινο αστερίσκο.

Βήμα 5 : Πατάτε Αποθήκευση.

Τί είναι το εξακριβωμένο προφίλ;

Το εξακριβωμένο προφίλ είναι η διαδικασία ταυτοποίησης, όλων των στοιχείων που δηλώνονται στο προφίλ των καθηγητών.

Ποιά διαδικασία ακολουθώ για να αποκτήσω εξακριβωμένο προφίλ

Αν είστε καθηγητής και θέλετε να κάνετε εγγραφή στο δίκτυο Μy Teachers ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες:

Βήμα 1    :  Κάνετε την εγγραφή σας πατώντας το σύνδεσμο : Σύνδεση νέου χρήστη

Βήμα 2    : Για λόγους ασφαλείας ο διαχειριστής του συστήματος θα πρέπει να   εγκρίνει την αίτησή σας. (Αυτό μπορεί να διαρκέσει από 2 λεπτά έως 12 ώρες).

Βήμα 3    : Μόλις γίνει η έγκριση θα λάβετε ενημερωτικό e-mail. Από τη στιγμή εκείνη θα μπορείτε να δημιουργήστε το προφίλ σας πατώντας ξανά στο σύνδεσμο  Σύνδεση 

Βήμα 4 :Επιλέγετε Διαχείριση > H καταχώρησή μου > Δημιουργία > Εγγραφή Eτήσια προβολή
Συμπλωρώνετε όλα τα πεδία με πράσινο αστερίσκο.

Βήμα 5 : Πατάτε Αποθήκευση.Αφού επιβεβαιωθεί η πληρωμή της παραγγελίας σας,
υπεύθυνος του δικτύου θα επικοινωνήσει μαζί σας, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση όλων των στοιχείων που δηλώσατε.

Oι καθηγητές που έχουν εξακριβωμένο προφίλ δικαιούνται 1 ατομικό κωδικό στην πλατφόρμα Μy Noesis στη γλώσσα και τα μαθηματικά ώστε να μπορούν οι μαθητές τους να διεξάγουν οργανωμένα γραπτά και ηλεκτρονικά τεστ στα μαθήματα αυτά.
Ποιά η τιμολογιακή πολιτική του δικτύου;

H εγγραφή του καθηγητή στο δίκτυο Μy Teachers καθώς και η δημιουργία του προφίλ του κοστίζει 10 € για ένα έτος.

H εγγραφή του καθηγητή στο δίκτυο Μy Teachers καθώς και η δημιουργία του εξακριβωμένου προφίλ του κοστίζει 15 € για ένα έτος.

Επικοινωνία

myTeachers.gr

Μαιάνδρου 49

Εύοσμος, Θεσσαλονίκη

Email: info@myteachers.gr

Τηλ: 2310 770 754

Πρόσφατα άρθρα

Δεκτές οι παρακάτω πιστωτικές:

 

 

Μέσω του Ασφαλούς Περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς