• Οι 3 πρώτες ενότητες κάθε μαθήματος είναι Δωρεάν 
  • Αναθέστε τα Οn Line Kριτήρια στους μαθητές σας στέλνοντας το λινκ του κριτηρίου
  • Δείτε και αξιολήστε τα Αποτελέσματα
  • Αποκτήστε πρόσβαση σε όλα τα τεστ με μηνιαία συνδρομή

Κεφάλαια

1.O χάρτης
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
2.Τα είδη χαρτών
3.Η ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Yπόμνημα
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                   Αποτελέσματα 
4.Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
5.Προσανατολισμός
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
6.Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
7.Η θέση της Ελλάδας
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
8.Οι ακτές της Ελλάδας
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
9.Οι θάλασσες της Ελλάδας
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
10.Μεγάλα νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
11.Η ζωή στα νησιά
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
12.Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
13.Τα βουνά της Ελλάδας
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
14.Οι πεδιάδες της Ελλάδας
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
15.Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
16.Η έννοια του κλίματος – Διαφορές καιρού και κλίματος
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
17.Το κλίμα της Ελλάδας
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
18.Καιρός, κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
19.Οι ποταμοί της Ελλάδας
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
20.Οι λίμνες της Ελλάδας
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
21.Η ζωή στα ποτάμια και τις λίμνες της Ελλάδας
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
22.Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλάδας
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
23.Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται.
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
24.Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
25.Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
26.Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
27.Οι φυσικές καταστροφές στο χώρο της Ελλάδας
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
28.Οι Έλληνες: Ένας λαός με μεγάλη και συνεχή ιστορία
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
29.Ο πληθυσμός της Ελλάδας
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
30.Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
31.Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
32.Οι πόλεις της Ελλάδας
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
33.Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
34.Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
35.Οι νομοί της Ελλάδας
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
36.Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
37.Η κτηνοτροφική παραγωγή και η αλιεία στην Ελλάδα.
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
38.Ο δασικός και ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
39.Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
40.Οι Yπηρεσίες στην Ελλάδα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
41.Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
42.Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
43.Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
44.Κύπρος: το φυσικό περιβάλλον
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
45.Κύπρος: το ανθρωπογενές περιβάλλον
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 

Επικοινωνία

My Teachers

Καραισκάκη 1 Ωραιόκαστρο , Θεσσαλονίκη

Email: info@myteachers.gr

Τηλ: 6938496193  

Πρόσφατα άρθρα

Δεκτές οι παρακάτω πιστωτικές:

 

 

Μέσω του Ασφαλούς Περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς