• Οι 3 πρώτες ενότητες κάθε μαθήματος είναι Δωρεάν 
  • Αναθέστε τα Οn Line Kριτήρια στους μαθητές σας στέλνοντας το λινκ του κριτηρίου
  • Δείτε και αξιολήστε τα Αποτελέσματα
  • Αποκτήστε πρόσβαση σε όλα τα τεστ με μηνιαία συνδρομή

Κεφάλαια

1.Tο σχήμα και οι κινήσεις της Γης
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
2.Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι κύκλοι και οι μεσημβρινοί της Γης
3.Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                   Αποτελέσματα 
4.Ο άξονας και η περιστροφή της Γης − Ημέρα και Νύχτα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
5.Η περιφορά της Γης − Οι εποχές
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
6.Το ηλιακό μας σύστημα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
7.Η κατανομή των ηπείρων και των ωκεανών
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
8.Ωκεανοί και θάλασσες
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
9.Η ατμόσφαιρα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
10.Οι κλιματικές ζώνες της Γης Ζώνες βλάστησης
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
11. Ζώνες βλάστησης
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
12. Το ανάγλυφο της Γης
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
13. Οι μεγάλες οροσειρές, οι μεγάλες πεδιάδες
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
14. Τα μεγαλύτερα ποτάμια και οι μεγαλύτερες λίμνες της Γης
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
15. Η σημασία του υδρογραφικού δικτύου στη ζωή των ανθρώπων
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
16. Οι φυσικές καταστροφές και οι συνέπειές τους στη ζωή των ανθρώπων
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
17. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ως παράγοντας μεταβολών στην επιφάνεια της Γης
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
18. Η κατανομή του πληθυσμού στη Γη
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
19. Γλώσσες και θρησκείες
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
20. Η ζωή στην έρημο
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
21. Η ζωή στις πολικές περιοχές
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
22. Η ζωή στα τροπικά δάση
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
23. Η ζωή στις εύκρατες περιοχές
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
24. Η θέση της Ευρώπης
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
25. Ο οριζόντιος διαμελισμός της Ευρώπης
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
26. Ο κατακόρυφος διαμελισμός της Ευρώπης
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
27.Το κλίμα της Ευρώπης και οι ανθρώπινες δραστηριότητες
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
28.Η χλωρίδα και η πανίδα − Η βλάστηση της Ευρώπης
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
29.Οι κάτοικοι και τα κράτη της Ευρώπης
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
30.Πολιτιστικά χαρακτηριστικά των λαών της Ευρώπης
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
31.Αξιοθέατα, μνημεία και ιστορική συνέχεια των λαών της Ευρώπης
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
32.Τομείς παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
33.Οι σχέσεις των κρατών της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
34. Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ασίας
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
35. Τα κράτη της Ασίας
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
36. Οι κάτοικοι της Ασίας
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
37. Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Αφρικής
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
38. Οι κάτοικοι και τα κράτη της Αφρικής
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
39. Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Βόρειας Αμερικής
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
40. Οι κάτοικοι της Βόρειας Αμερικής
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
41. Τα κράτη της Βόρειας Αμερικής
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
42. Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Νότιας Αμερικής
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
43. Οι κάτοικοι και τα κράτη της Νότιας Αμερικής
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
44. Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ωκεανίας
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
45. Τα κράτη και οι κάτοικοι της Ωκεανίας
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 

Επικοινωνία

My Teachers

Καραισκάκη 1 Ωραιόκαστρο , Θεσσαλονίκη

Email: info@myteachers.gr

Τηλ: 6938496193  

Πρόσφατα άρθρα

Δεκτές οι παρακάτω πιστωτικές:

 

 

Μέσω του Ασφαλούς Περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς