• Οι 3 πρώτες ενότητες κάθε μαθήματος είναι Δωρεάν 
  • Αναθέστε τα Οn Line Kριτήρια στους μαθητές σας στέλνοντας το λινκ του κριτηρίου
  • Δείτε και αξιολήστε τα Αποτελέσματα
  • Αποκτήστε πρόσβαση σε όλα τα τεστ με μηνιαία συνδρομή

Κεφάλαια

1. Καλημέρα, φίλε μου Αριθμέ (Φυσικοί αριθμοί)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
2. Αριθμοί με... συνοδεία (Δεκαδικοί αριθμοί)
3. Οι αριθμοί αλλάζουν εμφάνιση (Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα)
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                   Αποτελέσματα 
4. Οι αριθμοί αναμετριούνται (Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
5. Προσθέσεις και αφαιρέσεις (Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
6. Οι αριθμοί αναπαράγονται (Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
7. Δίκαιη μοιρασιά! (Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
8. Μαθαίνω τη γλώσσα των αριθμών (Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
9. Μιλώ τη γλώσσα των αριθμών (Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
10. Ένα μηχάνημα που μιλάει μαθηματικά μαζί μου (Η χρήση του υπολογιστή τσέπης)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
11. Πρόχειροι λογαριασμοί (Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
12. Μπαίνεις μόνο αν χωράς ακριβώς (Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. αριθμών)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
13. Μάντεψε το μυστικό κανόνα μου (Κριτήρια διαιρετότητας)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
14. Είμαστε και οι πρώτοι! (Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
15. Δέντρα με αριθμούς (Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
16. Έχουμε πολλά κοινά μεταξύ μας (Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π.)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
17. Πολλοί μαζί είμαστε πιο δυνατοί (Δυνάμεις)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
18. Συσκευασία: «Δέκα σε ένα» (Δυνάμεις του 10)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
19. Τι πλάσμα είναι αυτό το... κλάσμα; (Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
20. Ποιος θα με βοηθήσει στο μοίρασμα; (Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
21. Μπορώ να λέω το ίδιο και με άλλα λόγια! (Ισοδύναμα κλάσματα)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
22. Πώς θα μπούμε στη σειρά; (Σύγκριση-διάταξη κλασμάτων)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
23. Η σωστή ενέργεια! (Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
24. Ό,τι κι αν κάνεις, εγώ θα πολλαπλασιάζομαι! (Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
25. Η εξερεύνηση του άγνωστου! (Η έννοια της μεταβλητής)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
26. Μαθαίνω να ισορροπώ! (Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
27. Μαθηματικά σε κίνηση! (Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
28. Ο άγνωστος πολλαπλασιάζεται! (Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
29. Αντανακλάσεις... (Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
30. Σου δίνουμε το... λόγο μας (Λόγος δυο μεγεθών)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
31. Από το λόγο στην αναλογία... τι γλυκό! (Από τους λόγους στις αναλογίες)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
32. Αναλογία; Χιαστί θα βρω το χ! (Αναλογίες)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
33. Εκφράζομαι...ακριβώς! (Σταθερά και μεταβλητά ποσά)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
34. Όταν ανεβαίνω... ανεβαίνεις (Ανάλογα ποσά)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
35. Η εύκολη λύση! (Λύνω προβλήματα με ανάλογα ποσά)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
36. Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε! (Αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα ποσά)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
37. Παίρνοντας αποφάσεις! (Λύνω προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
38. Η απλή μέθοδος των τριών (Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
39. Είναι απλό όταν ξέρω τις τρεις τιμές! (Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
40. Συγκρίνω (πο)σωστά % (Εκτιμώ το ποσοστό)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
41. Παίζοντας με τα ποσοστά (Βρίσκω το ποσοστό)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
42. Ποσοστά της αλλαγής (Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την τελική τιμή)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
43. Από πού έρχομαι; (Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
44. Για να μη λέμε πολλά... (Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
45. Αξίζει όσο χίλιες λέξεις... (Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
46. Η ώρα των αποφάσεων (Ταξινομώ δεδομένα - εξάγω συμπεράσματα)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
47. Το πήρες το μήνυμα; (Άλλοι τύποι γραφημάτων)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
48. Ο Προκρούστης των αριθμών (Βρίσκω το μέσο όρο)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
49. Πόσο μακριά είπες; (Μετρώ το μήκος)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
50. Μπορώ να τα σηκώσω; (Μετρώ και λογαριάζω βάρη)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
51. Σταμάτα μια στιγμή! (Μετρώ το Χρόνο)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
52. Όσο - όσο... (Μετρώ την αξία με χρήματα)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
53. Ωραίο σχέδιο! (Γεωμετρικά μοτίβα)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
54. Τι είναι αυτό που μας ενώνει; (Αριθμητικά μοτίβα)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
55. Πόσο μεγάλωσες! (Σύνθετα μοτίβα)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
56. Τα σχήματα του κόσμου! (Γεωμετρικά σχήματα - Πολύγωνα)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
57. Μεγάλη α...γωνία στη γωνία! (Γωνίες)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
58. Συνάντηση κορυφής! (Σχεδιάζω γωνίες)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
59. 'Εχω μεγάλα σχέδια! (Μεγεθύνω - μικραίνω σχήματα)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
60. Αντανακλάσεις (Αξονική συμμετρία)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
61. Καλύπτω, βάφω, σκεπάζω (Μετρώ επιφάνειες)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
62. Πλαγιάζω αλλά δεν αλλάζω! (Βρίσκω το εμβαδά παραλληλογράμμου)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
63. Αδυνάτισα! Μισός έμεινα! (Βρίσκω το εμβαδό τριγώνου)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
64. Το εμβαδό τραπεζίου;; (Βρίσκω το εμβαδό τραπεζίου)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
65. Κόβω κύκλους! (Βρίσκω το εμβαδό κυκλικού δίσκου)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
66. Να το κάνω πακέτο; (Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: έδρες και αναπτύγματα)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
67. Συναρμολογώντας κομμάτια (Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: ακμές και κορυφές)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
68. Να το τυλίξω; (Κύλινδρος)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
69. Γέμισε; Χωράω κι εγώ; (Όγκος - Χωρητικότητα)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
70. Κύβοι και κιβώτια (Όγκος κύβου και ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
71. Τύπος συντηρητικός! (Όγκος κυλίνδρου)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 

Επικοινωνία

My Teachers

Καραισκάκη 1 Ωραιόκαστρο , Θεσσαλονίκη

Email: info@myteachers.gr

Τηλ: 6938496193  

Πρόσφατα άρθρα

Δεκτές οι παρακάτω πιστωτικές:

 

 

Μέσω του Ασφαλούς Περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς