• Οι 3 πρώτες ενότητες κάθε μαθήματος είναι Δωρεάν 
  • Αναθέστε τα Οn Line Kριτήρια στους μαθητές σας στέλνοντας το λινκ του κριτηρίου
  • Δείτε και αξιολήστε τα Αποτελέσματα
  • Αποκτήστε πρόσβαση σε όλα τα τεστ με μηνιαία συνδρομή

Κεφάλαια

1. Θυμάμαι ότι έμαθα από τη Γ' τάξη1. Θυμάμαι ότι έμαθα από τη Γ' τάξη
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
2. Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 10.000
3. Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 20.000
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                   Αποτελέσματα 
4. Αναλύω και συγκρίνω αριθμούς ως το 20.000
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
5.Μαθαίνω για τα πολύγωνα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
6. Οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
7.Αξιολογώ και οργανώνω πληροφορίες
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
8. Προσθέτω και αφαιρώ
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
9. Πολλαπλασιάζω με διάφορους τρόπους
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
10. Επιλύω προβλήματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
11.Επιλύω προβλήματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
12. Διαιρώ με διάφορους τρόπους
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
13.Τέλεια και ατελής διαίρεση
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
14. Διαχειρίζομαι προβλήματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
15. Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
16. Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
17. Μετρώ και εκφράζω το μήκος
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
18. Μετρώ το βάρος
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
19. Προσθέτα και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς (1)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
20. Προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς (2)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
21. Γνωρίζω καλύτερα τους δεκαδικούς
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
22. Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
23. Υπολογίζω με συμμιγείς και δεκαδικούς
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
24. Διαιρώ με 10, 100, 1000
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
25. Επιλύω προβλήματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
26. Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
27. Γνωρίζω τις παράλληλες και τις τεμνόμενες ευθείες
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
28. Σχεδιάζω κάθετες μεταξύ τους ευθείες
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
29. Σχεδιάζω παράλληλες μεταξύ τους ευθείες
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
30. Διακρίνω το περίγραμμα από την επιφάνεια
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
31. Μετρώ την επιφάνεια, βρίσκω το εμβαδόν
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
32. Μαθαίνω γα τα παραλληλόγραμμα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
34. Επεξεργάζομαι συμμετρικά σχήματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
35. Επεξεργάζομαι συμμετρικά σχήματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
36. Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 100.000
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
37.Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 200.000
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
38.Διαχειρίζομαι προβλήματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
39.Εκτιμώ και υπολογίζω με το νου
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
40.Πολλαπλασιάζω και διαιρώ
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
41. Πολλαπλασιάζω με τριψήφιο πολλαπλασιαστή
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
42. Διαιρώ με διψήφιο διαιρέτη
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
43. Αντίστροφα προβλήματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
44. Μαθαίνω για την αναγωγή στη μονάδα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
45. Διαχειρίζομαι σύνθετα προβλήματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
46. Διατυπώνω και επιλύω προβλήματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
47. Γνωρίζω τους αριθμούς ως το 1.000.000
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
48. Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 1.000.0000
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
49.Διαχειρίζομαι προβλήματα με μεγάλους αριθμούς
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
50. Μετρώ το χρόνο (1)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
51. Μετρώ το χρόνο (2)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
52. Μαθαίνω για τα στερεά σώματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
53. Κατασκευάζω στερεά
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
54. Μαθαίνω για τη χωρητικότητα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
55. Μοτίβα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
56. Διαχειρίζομαι πληροφορίες
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 

Επικοινωνία

My Teachers

Καραισκάκη 1 Ωραιόκαστρο , Θεσσαλονίκη

Email: info@myteachers.gr

Τηλ: 6938496193  

Πρόσφατα άρθρα

Δεκτές οι παρακάτω πιστωτικές:

 

 

Μέσω του Ασφαλούς Περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς