• Οι 3 πρώτες ενότητες κάθε μαθήματος είναι Δωρεάν 
  • Αναθέστε τα Οn Line Kριτήρια στους μαθητές σας στέλνοντας το λινκ του κριτηρίου
  • Δείτε και αξιολήστε τα Αποτελέσματα
  • Αποκτήστε πρόσβαση σε όλα τα τεστ με μηνιαία συνδρομή

Κεφάλαια

Κεφάλαιο 1o: Αριθμοί μέχρι το 1.000
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 2ο: Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών
Κεφάλαιο 3ο: Γεωμετρικά σχήματα και στερεά σώματα
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                   Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 4ο: Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (Ι)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 5ο: Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (ΙΙ)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 6ο: Πολλαπλασιασμός και διαίρεση
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 7ο: Επαναληπτικό μάθημα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 8o: Μέτρηση μηκών με εκατοστά και χιλιοστά
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 9ο: Στερεά σώματα - αναπτύγματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 10ο: Αφαιρέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 11ο: Πολλαπλασιασμοί διψήφιου με μονοψήφιο αριθμό
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 12ο: Προβλήματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 13ο: Επαναληπτικό μάθημα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 13ο: Επαναληπτικό μάθημα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 15ο: Προσθέσεις και αφαιρέσεις
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 16ο: Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές γωνίες
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 17o: Πολλαπλασιασμοί
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 18ο: Διαιρέσεις
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 19ο: Προβλήματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 20ο: Επαναληπτικό μάθημα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 22ο: Εισαγωγή στα απλά κλάσματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 23ο: Οι κλασματικές μονάδες
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 24o: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 25ο: Ισοδύναμα κλάσματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 25ο: Ισοδύναμα κλάσματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 27ο: Προσθέσεις και αφαιρέσεις με τετραψήφιους αριθμούς
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 28ο: Προς τον πολλαπλασιασμό (Ι)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 29o: Προς τον πολλαπλασιασμό (ΙΙ)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 30o: Ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 31o: Προβλήματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 32ο: Επαναληπτικό μάθημα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 33ο: Πολλαπλασιασμός και διαίρεση με το 10, το 100 και το 1.000
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 34ο: Δεκαδικά κλάσματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 35ο: Δεκαδικά κλάσματα και δεκαδικοί αριθμοί
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 36ο: Δεκαδικοί αριθμοί
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 37ο: Πρόσθεση και αφαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 38ο: Επαναληπτικό μάθημα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 38ο: Επαναληπτικό μάθημα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 40o: Αριθμοί μέχρι το 7.000
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 41ο: Μέτρηση μάζας
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 42ο: Παζλ, πλακόστρωτα και μωσαϊκά
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 43ο: Η συμμετρία
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 44ο: Προβλήματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 45ο: Επαναληπτικό μάθημα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 46ο: Πολλαπλασιασμοί
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 47ο: Διαιρέσεις
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 48ο: Μοτίβα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 49o: Μέτρηση του χρόνου
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 49o: Μέτρηση του χρόνου
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 50ο: Μέτρηση της επιφάνειας
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 51ο: Προβλήματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 52ο: Επαναληπτικό μάθημα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 53ο: Αριθμοί μέχρι το 10.0000
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 54ο: Επαναληπτικό μάθημα στη γεωμετρία
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 55o: Διαιρέσεις (Ι)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 56ο: Διαιρέσεις (ΙΙ)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 57ο: Κλάσματα και δεκαδικοί
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 58ο: Προβλήματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 59ο: Επαναληπτικό μάθημα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 

Επικοινωνία

My Teachers

Καραισκάκη 1 Ωραιόκαστρο , Θεσσαλονίκη

Email: info@myteachers.gr

Τηλ: 6938496193  

Πρόσφατα άρθρα

Δεκτές οι παρακάτω πιστωτικές:

 

 

Μέσω του Ασφαλούς Περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς