• Οι 3 πρώτες ενότητες κάθε μαθήματος είναι Δωρεάν 
  • Αναθέστε τα Οn Line Kριτήρια στους μαθητές σας στέλνοντας το λινκ του κριτηρίου
  • Δείτε και αξιολήστε τα Αποτελέσματα
  • Αποκτήστε πρόσβαση σε όλα τα τεστ με μηνιαία συνδρομή

Κεφάλαια

1. Tι έμαθα στην Α´ τάξη
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
2. Φτιάχνω αριθμούς μέχρι το 100 και τους συγκρίνω
3. Λύνω προβλήματα με ζωγραφική και παιχνίδια
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                   Αποτελέσματα 
4. Μετρώ με εκατοστόμετρα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
5. Λύνω προβλήματα: Tα βήματα που ακολουθώ
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
6. Βρίσκω την αξία των ψηφίων στους διψήφιους αριθμούς
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
7. Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
8. Ανακαλύπτω τη συμμετρία γύρω μου
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
9. Βρίσκω το μισό και το διπλάσιο στους αριθμούς 0-100
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
10. Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις Oι αριθμοί-στόχοι
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
11. Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
12. Υπολογίζω τα ρέστα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
13. Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά στερεά
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
14. Φτιάχνω γεωμετρικά σχήματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
15. Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
16. Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά μοτίβα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
17. Yπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100. Eισαγωγή στην προπαίδεια.
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
18. Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με πρόσθεση ίδιων ή διαφορετικών αριθμών
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
19. Γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα. Eισαγωγή στην προπαίδεια
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
20. Ελέγχω, διορθώνω και συμπληρώνω προβλήματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
21. Λύνω σύνθετα προβλήματα (α)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
22. Αναλύω αριθμούς μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
23. Υπολογίζω με πολλούς τρόπους: Tο συμπλήρωμα του 100
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
24. Βρίσκω την προπαίδεια του 10 και του 5
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
25. Βρίσκω την προπαίδεια του 2 και του 4
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
26. Βρίσκω την προπαίδεια του 8
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
27. Βρίσκω την προπαίδεια του 7
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
28. Βρίσκω την προπαίδεια του 3 και του 6
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
29. Βρίσκω την προπαίδεια του 9 και του 11
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
30. Μοιράζομαι δίκαια με τους φίλους μου
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
31. Καλύπτω επιφάνειες
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
32. Μετρώ τον χρόνο που πέρασε
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
33. Γνωρίζω καλύτερα τις μονάδες μέτρησης χρόνου
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
34. Yπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη πρόσθεση με κρατούμενο
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
35. Yπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη αφαίρεση με δανεικό (α)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
36. Yπολογίζω ένα αποτέλεσμα και ελέγχω με κάθετη αφαίρεση με δανεικό (β)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
37. Λύνω σύνθετα προβλήματα (β)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
38. Μετρώ το βάρος (α)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
39. Mετρώ το βάρος: Tο κιλό και το γραμμάριο (β)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
40. Γνωρίζω τα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50 και 100 ευρώ
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
EΠANAΛHΠTIKO Kεφάλαια 34-40
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
41. Γνωρίζω τους αριθμούς μέχρι το 1.000
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
42. Γνωρίζω το μέτρο
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
43. Φτιάχνω τριψήφιους αριθμούς και τους συγκρίνω
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
44. Λύνω προβλήματα με μεγάλους αριθμούς
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
45. Λύνω σύνθετα προβλήματα (γ)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
46. Λύνω προβλήματα: Στρατηγικές νοερών υπολογισμών (α)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
47. Διαβάζω το ρολόι: H ώρα «ακριβώς»
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
48. Διαβάζω το ρολόι: H ώρα «και μισή»
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
49. Λύνω σύνθετα προβλήματα (δ). H εκτίμηση στους υπολογισμούς
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
50. Λύνω προβλήματα: Στρατηγικές νοερών υπολογισμών (β)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
EΠANAΛHΠTIKO Kεφάλαια 45-50
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
51. Αναγνωρίζω τις κάθετες ευθείες
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
52. Αναγνωρίζω τις παράλληλες ευθείες
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
53. Λύνω και φτιάχνω σύνθετα προβλήματα (ε)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
54. Αναγνωρίζω τους τετραψήφιους αριθμούς
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
EΠANAΛHΠTIKO Kεφάλαια 51-54
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 

Επικοινωνία

My Teachers

Καραισκάκη 1 Ωραιόκαστρο , Θεσσαλονίκη

Email: info@myteachers.gr

Τηλ: 6938496193  

Πρόσφατα άρθρα

Δεκτές οι παρακάτω πιστωτικές:

 

 

Μέσω του Ασφαλούς Περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς