• Οι 3 πρώτες ενότητες κάθε μαθήματος είναι Δωρεάν 
  • Αναθέστε τα Οn Line Kριτήρια στους μαθητές σας στέλνοντας το λινκ του κριτηρίου
  • Δείτε και αξιολήστε τα Αποτελέσματα
  • Αποκτήστε πρόσβαση σε όλα τα τεστ με μηνιαία συνδρομή

Επιλέγω Κεφάλαιο

Κεφάλαιο 1o: Προσανατολισμός στο χώρο
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 2ο: Γεωμετρικά σχήματα
Κεφάλαιο 3ο: Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων
On Line Κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                   Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 4ο: Οι αριθμοί από το 1 έως το 5
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 5ο: Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (I)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 6ο: Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (II)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 7ο: Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (Ι)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 8ο: Επαναληπτικό μάθημα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 9o: Σύγκριση μεγεθών - Ορολογία
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 10ο: Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (I)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 11ο: Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (II)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 12ο: Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα = , > και <
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 13ο: Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (ΙΙ)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 14ο: Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 15ο: Προβλήματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 16ο: Επαναληπτικό μάθημα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 17ο: Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 18ο: Αθροίσματα μέχρι το 10
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 19ο: Οι τακτικοί αριθμοί – Τα διπλά αθροίσματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 20ό: Τα νομίσματα μέχρι το 10
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 21ο: Προσθετική ανάλυση αριθμών από το 6 μέχρι το 10
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 22ο: Προβλήματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 23ο: Επαναληπτικό μάθημα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 25ο: Οι αριθμοί μέχρι το 50
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 26ο: Χάραξη γραμμών
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 27ο: Μοτίβα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 28ο: Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμό
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 29ο: Διάκριση των συμβόλων «+» και «–»
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 30ό: Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 31ο: Το συμπλήρωμα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 32ο: Επαναληπτικό μάθημα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 33ο: Οργάνωση συλλογών – Οι αριθμοί μέχρι το 50
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 34ο: Μονάδες και δεκάδες (Ι)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 35ο: Αθροίσματα με πολλούς όρους
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 36ο: Κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 37ο: Προβλήματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 38ο: Επαναληπτικό μάθημα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 39ο: Μονάδες και δεκάδες (ΙΙ)
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 40ό: Γεωμετρικά σχήματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 41ο: Ο χρόνος
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 42ο: Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 43ο: Επαναληπτικό μάθημα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 45ο: Χαράξεις, παζλ και μωσαϊκά
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 46ο: Προσθέσεις και αφαιρέσεις διψήφιων και μονοψήφιων αριθμών
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 47ο: Η πρόσθεση και η αφαίρεση ως αντίστροφες πράξεις – Η υπέρβαση της δεκάδας
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 48ο: Υπολογισμοί – Επιστροφή στην πεντάδα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 49ο: Πρόσθεση και αφαίρεση – Διψήφιοι και μονοψήφιοι αριθμοί
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 50ο: Προβλήματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 51ο: Επαναληπτικό μάθημα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 52ο: Οι αριθμοί μέχρι το 70
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 53ο: Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 54ο: Μέτρηση μεγεθών
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 55ο: Πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων αριθμών
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 54ο: Μέτρηση μεγεθών
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 56ο: Εισαγωγή στη συμμετρία
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 57ο: Επαναληπτικό μάθημα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 58ο: Οι αριθμοί μέχρι το 100 – Χρήμα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 59ο: Πολλαπλασιασμός και διαίρεση
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 60ό: Βάρος – Λειτουργία ζυγαριάς
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 61ο: Χαράξεις σχημάτων – Παζλ και πλακόστρωτο
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 62ο: Προβλήματα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 
Κεφάλαιο 63ο: Επαναληπτικό μάθημα
Οn line κριτήριο Αυτοαξιολόγησης                                      Αποτελέσματα 

Επικοινωνία

My Teachers

Καραισκάκη 1 Ωραιόκαστρο , Θεσσαλονίκη

Email: info@myteachers.gr

Τηλ: 6938496193  

Πρόσφατα άρθρα

Δεκτές οι παρακάτω πιστωτικές:

 

 

Μέσω του Ασφαλούς Περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς