Γυμνάσιο και Λύκειο

Πρόγραμμα Σπουδών - Προγραμματισμένα Διαγωνίσματα - Ψηφιακή Πλατφόρμα Μy Noesis

Σημεία υπεροχής:

  1. Κατ΄οίκον ιδιαίτερα μαθήματα, ατομικά ή σε 2 παιδιά.
  2. Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού για την ορθή επιλογή ομάδας προσανατολισμού και επαγγέλματος.
  3. Αυστηρό χρονοδιάγραμμα κάλυψης της σχολικής ύλης οργανωμένο από τους υπεύθυνους σπουδών κάθε μαθήματος.
  4. Επιλέγουμε τους καλύτερους εκπαιδευτικούς μέσα από οργανωμένο σύστημα αξιολόγησης. Όλοι οι καθηγητές του δικτύου Μy Teachers είναι έμπειροι εκπαιδευτικοί που αξιολογούνται με αντικειμενικά κριτήρια. Υπόκεινται συνεχώς σε επιμόρφωση στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και στις τεχνολογίες αιχμής.
  5. Οργανωμένο πρόγραμμα σπουδών εμπλουτισμένο με εξατομικευμένο προγραμματισμό μελέτης.
  6. Ψηφιακή Πλατφόρμα Μy Noesis με οργανωμένη όλη τη ύλη για εύκολη και άμεση πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού μας οργανισμού.
  7. Ενσωμάτωση καινοτόμων εργαλείων συνεχούς αυτοαξιολόγησης προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε μαθητή.
  8. Δυνατότητα επικοινωνίας με Οn - Line καθηγητή του δικτύου κατα τη διάρκεια της μελέτης στο σπίτι.
  9. Προσομοίωση πανελλαδικών εξετάσεων μέσω  έξι (6)  κύκλων διαγωνισμάτων.

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Εδώ θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών

για το Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄Λυκείου

Α΄ΛυκείουΕδώ θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 


για την Α΄ Λυκείου

Α΄Λυκείου

Β΄Λυκείου

Β΄Λυκείου

Εδώ θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 


για την Β΄ ΛυκείουΒ΄Λυκείου

Γ΄Λυκείου

 Γ΄Λυκείου

Εδώ θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 


για τη Γ΄ΛυκείουΓ΄Λυκείου

Εκπαιδευτικό σύστημα

Πρόγραμμα Σπουδών - Προγραμματισμένα Διαγωνίσματα - Ψηφιακή Πλατφόρμα Μy Noesis

Ομάδες προσανατολισμού Επιστημονικά πεδία

Οι μαθητές της Γ ́ τάξης Ημερήσιου και Δ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2017-18 έχουν ήδη επιλέξει και παρακολουθούν μία από τις παρακάτω Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού:

- Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
- Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
- Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι Σχολές, τα Τμήματα και οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., των Α.Σ.Τ.Ε., των Στρατιωτικών Σχολών, των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού κατατάσσονται σε πέντε (5) Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής:

1o Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
2o Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
3o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής
4o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες της Εκπαίδευσης
5o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική

Οι Ομάδες Προσανατολισμού επιτρέπουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία κατόπιν συμμετοχής σε εξετάσεις που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν αποκλειστικά από Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων απόλυσης από το Γενικό Λύκειο και των αποτελεσμάτων των Εξετάσεων Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα μπορούν να καταθέσουν Μηχανογραφικό Δελτίο για δύο (2) κατ ́ ανώτατο όριο Επιστημονικά Πεδία.

Οι μαθητές της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2016-17 και οι απόφοιτοι-υποψήφιοι, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2017, που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε ένα (1) μόνο Επιστημονικό Πεδίο, εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα, ενώ όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία, εξετάζονται και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα, το οποίο μπορεί να είναι Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού.

Όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν έναν ή δύο από τους παρακάτω εναλλακτικούς συνδυασμούς μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα στα οποία υπάρχουν αυξημένοι συντελεστές βαρύτητας.

Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου, θα υπολογίζονται τα τέσσερα (4) μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο. 

Επικοινωνία

myTeachers.gr

Μαιάνδρου 49

Εύοσμος, Θεσσαλονίκη

Email: info@myteachers.gr

Τηλ: 2310 770 754

Δεκτές οι παρακάτω πιστωτικές:

 

 

Μέσω του Ασφαλούς Περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς