Διαδικασία αξιολόγησης των καθηγητών του δικτύου

Αξιολόγηση Χρήστη: 4 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Το δίκτυο μας κρίνει σκόπιμο να παρέχει τη δυνατότητα επιλογής  καθηγητή κάνοντας  χρήση αξιόπιστων αντικειμενικών κριτηρίων.

Συγκεκριμένα:

Τα αντικειμενικά κριτήρια σχετίζονται με τον ακαδημαϊκό βίο όπως πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό ,ξένες γλώσσες καθώς και την αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία κάθε καθηγητή σε σχολεία, σχολές, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης ή ιδιαίτερα μαθήματα καθώς  και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά επιμορφωτικά σεμινάρια αναγνωρισμένων φορέων ή επιτυχία σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.,συγγαραφικό έργο.

Η επιμέρους βαθμολογία για τα τα κριτήρια βαθμολόγησης των καθηγητών είναι διαθέσιμη εδώ.

1.      Για το βαθμό του βασικού πτυχίου αποδίδονται :

o    1.25 μονάδες για το Άριστα

o    1  μονάδα για το λίαν καλώς

o    0,75  μονάδες για το καλώς                                                              

2.      Για το βαθμό του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης αποδίδονται:

o    1 μονάδα για το Άριστα

o    0.9  μονάδες για το λίαν καλώς

o    0,8 μονάδες για το καλώς                                                              

3.      Για διδακτορικό τίτλο αποδίδονται 1  μονάδα. 

4.      Για την γνώση ξένων γλωσσών αποδίδονται:

o    0,75  μονάδες αν πιστοποιείται γνώση περισσότερων των δύο ξένων γλωσσών ανεξαρτήτως επιπέδου ή

o    0,60  μονάδες για μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα σε επίπεδο proficiency ή

o    0,5  μονάδες για μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα σε επίπεδο Lower. 

5.      Για την παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης ( τουλάχιστο ενός)  σε διδακτικά ή παιδαγωγικά θέματα από επίσημο αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης τα τελευταία 5 έτη αποδίδονται 0,5 μονάδες.
 

6.      Την επιτυχία σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη στο δημόσιο αποδίδονται 0.75 μονάδες.

7.      Για το συγγραφικό έργο (βιβλίο, προσωπικές σημειώσεις) αποδίδονται   0.75 μονάδες

8.      Για αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία αποδίδονται 0,2 μονάδες ανά έτος προϋπηρεσίας με μέγιστο τα 20 έτη

 

Επικοινωνία

myTeachers.gr

Δωδεκανήσου 12

Εύοσμος, Θεσσαλονίκη

Email: info@myteachers.gr

Τηλ: 2310 770 754

Δεκτές οι παρακάτω πιστωτικές:

 

 

Μέσω του Ασφαλούς Περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς