Ομάδες προσανατολισμού

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

 

Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3):

1. Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού
2. Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού
3. Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)

Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:
α) στα Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού, για να έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο
β) στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, για να έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο
γ) στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, για να έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο (2) Επιστημονικά Πεδία.
Ειδικότερα, οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Ομάδας
Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών ανά Επιστημονικό Πεδίο και οι συντελεστές βαρύτητας των δύο μαθημάτων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

 

 

Ομάδα προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

1o Επιστημονικό Πεδίο:

Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

3o Επιστημονικό Πεδίο:

 Επιστήμες Υγείας και Ζωής

4o Επιστημονικό Πεδίο:

Επιστήμες της Εκπαίδευσης

1. Αρχαία Ελληνικά (Ο.Π)(1,3)
2. Ιστορία (Ο.Π)(0,7)
3. Νεοελληνική Γλώσσα (Γ.Π)

4.Λατινικά(Ο.Π)

 

 

1. Αρχαία Ελληνικά (Ο.Π)
2. Ιστορία (Ο.Π)
3. Νεοελληνική Γλώσσα (Γ.Π)(0,4)

4.Βιολογία (Γ.Π)(0,9)

1. Αρχαία Ελληνικά (Ο.Π)
2. Ιστορία (Ο.Π)
3. Νεοελληνική Γλώσσα (Γ.Π) (1,3)

4.Μαθηματικά(Γ.Π) (0,7)

Όπου (Ο.Π) (Ομάδα Προσανατολισμού)  και (Γ.Π) (Γενικής Παιδείας)

 

 


Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3):

1. Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού
2. Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού
3. Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)

Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:
α) στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, για να έχουν πρόσβαση στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο
β) στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, για να έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο
γ) στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, για να έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο (2) Επιστημονικά Πεδία.
Ειδικότερα οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Ομάδας
Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ανά Επιστημονικό Πεδίο και οι συντελεστές βαρύτητας των δύο μαθημάτων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

 

Ομάδα προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

2o Επιστημονικό Πεδίο:

Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

3o Επιστημονικό Πεδίο:

Επιστήμες Υγείας και Ζωής

4o Επιστημονικό Πεδίο:

Επιστήμες της Εκπαίδευσης

1. Φυσική (Ο.Π) (0,7)
2. Χημεία 
(Ο.Π)
3. Νεοελληνική Γλώσσα 
(Γ.Π)

4.Μαθηματικά (Ο.Π) (1,3)

 

1. Φυσική (Ο.Π)
2. Χημεία 
(Ο.Π) (0,7)
3. Νεοελληνική Γλώσσα 
(Γ.Π)

4.Βιολογία (Γ.Π)(1,3)

1. Φυσική (Ο.Π)
2. Χημεία 
(Ο.Π)
3. Νεοελληνική Γλώσσα 
(Γ.Π) (1,3)

4.Ιστορία (Γ.Π) (0,7)

 

 

 

Όπου (Ο.Π) (Ομάδα Προσανατολισμού)  και (Γ.Π) (Γενικής Παιδείας)

 

 

III. Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία(3):
1. Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού
2. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) Ομάδας Προσανατολισμού
3. Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)

Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:
α) στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, για να έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο
β) στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, για να έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο
γ) στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Ομάδας Προσανατολισμού, για να έχουν πρόσβαση στο 5ο
Επιστημονικό Πεδίο.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο (2) Επιστημονικά Πεδία.
Ειδικότερα οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Ομάδας
Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής ανά Επιστημονικό Πεδίο και οι συντελεστές βαρύτητας των δύο μαθημάτων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

 

Ομάδα προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

3o Επιστημονικό Πεδίο:

Επιστήμες Υγείας και Ζωής

4o Επιστημονικό Πεδίο:

Επιστήμες της Εκπαίδευσης

5o Επιστημονικό Πεδίο:

Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική

1. Μαθηματικά (Ο.Π)
2. ΑΕΠΠ (Ο.Π) 
3. Νεοελληνική Γλώσσα (Γ.Π) (0,4)

4.Βιολογία (Γ.Π)(0,9)

 

 

1. Μαθηματικά (Ο.Π)
2. ΑΕΠΠ (Ο.Π)
3. Νεοελληνική Γλώσσα (Γ.Π) (1,3)

4.Ιστορία  (Γ.Π)(0,7)

1. Μαθηματικά (Ο.Π) (1,3)
2. ΑΕΠΠ (Ο.Π)
3. Νεοελληνική Γλώσσα (Γ.Π)

4.Α.Ο.Θ (Γ.Π) (0,7)

Όπου (Ο.Π) (Ομάδα Προσανατολισμού)  και (Γ.Π) (Γενικής Παιδείας)

 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

 

 

Ομάδα προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ομάδα προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ομάδα προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

1. Αρχαία Ελληνικά 
2. Ιστορία 
3. Νεοελληνική Γλώσσα

 

1. Φυσική  
2. Χημεία   
3. Νεοελληνική Γλώσσα  

 

1. Μαθηματικά  
2. ΑΕΠΠ   
3. Νεοελληνική Γλώσσα  

1o Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

 

 

Λατινικά

 

 

 

2o Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

 

 

Μαθηματικα

 

3o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

 

Βιολογία

 

Βιολογία

 

Βιολογία

4o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες της Εκπαίδευσης

 

 Μαθηματικά

 

Ιστορία

 

Ιστορία

5o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική

 

 

 

Α.Ο.Θ

 

 

Επικοινωνία

myTeachers.gr

Δωδεκανήσου 12

Εύοσμος, Θεσσαλονίκη

Email: info@myteachers.gr

Τηλ: 2310 770 754

Δεκτές οι παρακάτω πιστωτικές:

 

 

Μέσω του Ασφαλούς Περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς